Avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft? Kontakt landbrukskontoret!

18.06.2020 (Oppdatert: 18.06.2020)

Husk at kommunal landbruksforvaltning alltid må kontaktes tidlig, hvis du skal søke erstatning for avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

(Illustrasjonsfoto: Erkki Einar Søberg)

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark viser til at noen allerede har pløyd ned avlinger, for eksempel salat, uten at de var klar over at de først skulle tatt kontakt med kommunen.

Det ble 7. mai gjort endringer i avlingssviktforskriften slik at den også omfatter:

Paragraf 2a. Særlige vilkår for tap forårsaket av mangel på arbeidskraft på grunn av koronapandemien

Erstatning etter denne forskriften kan for vekstsesongen 2020 gis til foretak som ikke har kunnet høste frukt, bær, grønnsaker og poteter som følge av mangel på arbeidskraft på grunn av restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronapandemien.

For produsentene er det svært viktig å merke seg at det er et vilkår å kontakte kommunens landbruksforvaltning på forhånd, før man evt. pløyer ned enkelte hold grønnsaker eller tilsvarende, fordi man ikke har høstekapasitet. Hvis man ikke gjør dette, kan retten til tilskudd bortfalle.

Vilkårene er fastsatt slik:

Paragraf 2. Vilkår

Erstatning etter denne forskriften kan gis til foretak som:

  1. har hatt svikt i plante- eller honningproduksjonen forårsaket av klimatiske forhold,
  2. på skadetidspunktet oppfyller vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket,
  3. ikke kan få dekket tapet gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning eller på annen måte,
  4. og uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå.

Se hele forskriften!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.