Grasavling og grovfôrkvalitet er nøkkelfaktorer for økonomi og klima

29.05.2020 (Oppdatert: 03.06.2020) Ragnhild Borchsenius

Slåtten er i gang de tidligste stedene, og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) gjennomfører også i år høstetidsprognoser. Over hele landet tar vi ut prøver av gras fra to til tre uker før slått, for å estimere kvalitetsutvikling av graset basert på faktisk utviklingstrinn og værprognoser.

NLR-rådgivere har økt fokus på plantetetthet i eng, og på årets markdager er tetthet og faktorer som påvirker tettheten, sentrale temaer. Med den nye «avlingslinjalen», som her testes ut av grovfôrgjengen i NLR Vest, ønsker vi å få i gang diskusjonen om sammenhengen mellom avling og tetthet i eng. (Foto: Lena Abel)

Tanken er at dette skal gi gode retningslinjer for når slåtten kan begynne for å få ønsket kvalitet. I landbrukets klimaplan er det estimert at en faktisk kutter 400.000 tonn CO2-ekvivalenter, ved å øke gjennomsnittlig energikonsentrasjon i fôret fra 0,83 til 0,85 Fem/kilo tørrstoff.

I tillegg vet vi at norskandelen i fôrrasjonen kan økes med bedre kvalitet av grovfôret. Økt bevissthet og klare mål for den enkelte gård er derfor viktig både for økonomien, og næringas mål om økt norskandel og reduksjon i CO2-utslipp.

Hva er avlinga?

Avling er også den enkeltfaktoren som betyr mest for å produsere grovfôr til lav pris, høg avling gir lavest pris per fôrenhet. I tillegg vet vi at høg avling også betyr lavere klimaavtrykk per kg fôr produsert.

Mange vet ikke avlingsnivået på egne arealer. Oppfordringa fra oss i NLR er at vi fra i år får alle som ikke har avlingsregistrering ta et skippertak ved å registre egen avling, og dermed få en bedre oversikt over status på egen gård. Tallene vil være nyttige både for å optimalisere gjødsling, og optimalisere drifta.

Kanskje skal man endre fornyingsstrategien, og med økt kjennskap til avling vil du som grovfôrprodusent ha et bedre beslutningsgrunnlag for viktige valg i grovfôrproduksjonen.  

Fokus på plantetetthet

I år har våre rådgivere i NLR økt fokus på plantetetthet i eng, og på årets markdager vil tetthet og faktorer som påvirker tettheten bli et sentralt tema. Med vår nyervervede «avlingslinjal» ønsker vi å få i gang diskusjonen om sammenhengen mellom avling og tetthet i eng.

Sammenhengen mellom høyde og tetthet i eng har en god korrelasjon med tørrstoffavling, spesielt til førstetslått i ei tradisjonell timotei-/engsvingel-eng. Oppfordringen er derfor å kontakte din rådgivingsenhet og få tilgang til høstetidsprognoser og fagdager i regi av NLR.

 

NLR har som mål å bidra til at grovfôrproduksjonen er både lønnsom og bærekraftig. Heldigvis trenger det ikke være noen motsetning i dette, snarere tvert imot.

 

Som Norges ledende rådgivingsmiljø på grovfôr kan vi hjelpe bonden til å forbedre produksjonen utfra de unike forutsetningene på gården.

 

Sammen sørger vi for høyere avlinger og riktig fôrkvalitet til en lavere kostnad, på en måte som tilfredsstiller dagens og morgendagens krav og forpliktelser. Vi bidrar til å løse fellesutfordringen om et mer klimasmart landbruk som i større grad er basert på norske ressurser.

 

NLR leverer riktig rådgivingsprodukt til riktig tid. Vi bistår med systematisk gjennomgang av alle ledd i produksjonen og gir forslag til forbedringer.

 

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten.

Se nlr.no/grovfor

 

 

Les også:

 

Prognosehøsting gir presis slått, NLR Innlandet

 

Kvalitetsutvikling i gras 2020, NLR Rogaland

 

Kvalitetsutvikling i gras 2020, NLR AgderFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.