NLR Nord Norge søker grovfôrdyrkere i Troms og Finnmark

03.02.2020 (Oppdatert: 04.02.2020)

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge er i gang med et stort, treårig grovfôrprosjekt. Nå søker de etter bønder som ønsker å delta.

NLR Nord Norge søker bønder som dyrker grovfôr til melkekyr, ammekyr, sau eller geit, til å delta i prosjektet. (Foto: Ingvild Lauvland Høie)

Prosjektet Grovfôr i FOKUS har som mål å øke grovfôravling og -kvalitet for melk- og kjøttproduksjon i Troms og Finnmark, og samtidig redusere kostnadene per fôrenhet.

– Bakgrunnen for prosjektet er at vi ønsker et kunnskapsløft i Troms og Finnmark. Her er det i all hovedsak grovfôrdyrking, og området er utsatt for overvintringsskader og avlingssvikt, sier Ingvild Lauvland Høie til fagbladet Norsk Landbruk. Hun er rådgiver i NLR Nord Norge og leder for prosjektet.

NLR Nord Norge søker etter 28 gårdsbruk i Troms og Finnmark, som vil være med på å løfte grovfôrdyrkinga i området. Pilotgårdene får utarbeidet en grovfôrstrategi tilpasset hvert enkelt bruk, og deretter få oppfølging gjennom tre år, for å forsøke å forbedre avling, kvalitet og økonomi i dyrkinga.

Søk før 1. mars

For at prosjektet kan komme i gang innen vekstsesongen begynner, er fristen for å søke om å delta satt til 1. mars.

– Gårdene i prosjektet får en kontaktperson hjelper dem med å sette opp omløpsplan, vurdere fôr- og ensileringskvalitet, og se på agronomiske faktorer som drenering, jordkultur, næringstilførsel og kalking, sier Høie til fagbladet.

Hun poengterer at økonomien i dyrkinga er en viktig del av arbeidet og at gårdene derfor får oppfølging av rådgivere innenfor grovfôrøkonomi. I tillegg er det fokus på klimasmart dyrking.

Grupperådgiving og studietur

Deltakerne i prosjektet skal møtes i grupper for å øke bevisstheten og motivasjonen for å gjennomføre grovfôrstrategien.

– Vi bruker en metode som kalles Beste praksis, hvor man ser på de beste eksemplene fra hver gård, slik at deltakerne kan lære av sine kollegaer. Metoden er utbredt i Finland, og der har den gitt gode resultater, forteller rådgiveren

I løpet av prosjektperioden skal deltakerne på studietur for å lære av grovfôrprodusenter i andre land. Høie håper at fagsamlingene kan være med på å bygge kompetanse og skape nettverk produsentene imellom.

Prosjektet er delvis finansiert av Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og det skal søkes om mer midler i løpet av våren. Deltakerne må betale en egenandel på 5000 kroner per år, i tillegg til kostnader knytta til studietur.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.