Klare for å levere HMS-rådgiving til reindriverne

12.02.2020 (Oppdatert: 13.02.2020) Siri Josefine Mo

Norsk Landbruksrådgiving har fått på plass to rådgivere som skal arbeide med HMS i reindrift, Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell.

Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell skal bidra i å systematisere HMS i reindriftsnæringa.

Reindriftsnæringa har manglet et helhetlig HMS-tilbud. Nå er de to nye rådgivere som skal ha spesielt fokus på HMS for reindriverne, på plass. Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell er ansatt i hver sin 50 prosent stilling og har kontorsted i henholdsvis Kautokeino og på Skjetlein i Trøndelag. De har begge bakgrunn fra både reindrift og helsebransjen.

Måtte søke!

– Jeg er utdannet og har jobbet som sykepleier i 20 år. De siste tre årene har jeg jobbet hjemme i reindrifta med kjøttforedling. Men da jeg så stillingsannonsen tenkte jeg: Søren heller, jeg kan ikke la være å søke på den!, forteller finnmarkingen Anna Kristine Sokki Bongo.

Trønderen Johan Martin Stenfjell er utdannet fysioterapeut og jobber i tillegg som miljøterapeut i Trondheim kommune.

– Jeg er helsepersonell og driver eget firma med coaching, så rådgiverrollen er jeg kjent med. Jeg er oppvokst med reindrift, og har jobbet med et prosjekt med aktivisering av reindrivere, forteller han.

NLR skal levere HMS-rådgivingstjenester og holde kurs og veiledningsmøter for aktørene i næringen i alle reinbeitedistrikt. Det skal også tilbys bedriftshelsetjeneste for næringen ved behov.

 

Trenger systemer

Begge er klare for utfordringen, og mener behovet for systematisering i reindriftsnæringa er stort.

– Det gjelder å få samlet trådene, for det gjøres allerede mange HMS-tiltak som man kanskje ikke tror er nettopp det. Det ligger mye i tradisjonserfaring, så vi må også se på hva som gjøres og er blitt gjort. Det trengs mer system i reindrifta. Mange skader kunne vært unngått, mener Anna Kristine.

Johan Martin legger til:

– Jeg ser det samme. Folk blir utslitt i ganske ung alder. Jeg ser behovet for systematisering og å utvikle en helsetjeneste som er tilpasset reindrift. Det blir også viktig å bevisstgjøre og få det ut. Vi må tørre å snakke om helsa våres i ei tøff næring.

I og med at begge har jobbet og fortsatt jobber i helsesektoren, er rådgivingsarbeidet ikke fremmed. Selv om det kan være en utfordring.

– Det er kjempeenkelt å gi råd, men vanskeligere å få de til å følge rådene. Det gjelder å stille de gode spørsmålene som gjør at vi sammen kommer til de gode løsningene, sier Johan Martin.  

 

Godt i gang

De startet sin rådgiverkarriere i NLR i februar, og begge har allerede deltatt på en samling i HMS i landbruket-studiet ved Universitet i Tromsø.

Mens Anna Kristine sitter i kontorfellesskap med andre lokale aktører, har Johan kontor sammen med andre NLR-rådgivere.

– Jeg har funnet meg godt til rette i låven på Skjetlein. Det er veldig greit å ha HMS-rådgivere rundt seg så man kan lære av hverandre, sier Johan, og legger til:

– Det er god helse å ha gode kollegaer!

 

Må jobbe forebyggende

Av 20 søkere falt altså valget på Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell. Fagkoordinator HMS i NLR Halle Arnes er veldig godt fornøyd med valget av rådgivere.

– Vi har funnet de beste, og begge har meget god tilknytning til næringa. I tillegg var deres andre gode kvaliteter, avgjørende, forteller han.

Arnes tror både landbruksnæringa og reindriftsnæringa har noe å lære av hverandre.

–  Jeg tror det er viktig at vi videreutvikler det som allerede er etablert HMS i reindrift, sier Arnes. Han er også klar på at arbeidet med etableringen av tilbudet vil ta tid.

– Vi er nødt til å ha en viss grad tålmodighet for det tar tid å jobbe forebyggende.

Arnes tror HMS-arbeidet i reindriftsnæringa og i landbruksnæringa blir en styrke for begge næringene.

– Det er mye man kan tilføre fra landbruk til reindrift og omvendt. Landbruket er i større grad systematisert, mens reindriverne har masse erfaring med for eksempel aktiv bruk av ATV og snøskutere som landbruket kan ha god nytte av.

Anna Kristine og Johan Martin blir en del av HMS-tjenesten i NLR med 38 medarbeidere fordelt over hele landet.

Om prosjektet

Avtalepartene i reindriftsavtalen har inngått avtale med Norsk Landbruksrådgiving om gjennomføring av et pilotprosjekt med formål om å etablere HMS-tjeneste for reindriftsnæringa. Prosjektet er berammet til tre år og det skal investeres rundt seks millioner kroner i etableringen av tjenesten.

 

– Vi opplever forespørselen som en tillitserklæring. NLR er landbrukets HMS-tjeneste med 9.000 medlemmer over hele landet. Når vi nå skal gå inn i en ny næring og etablere HMS-tjeneste vil vi ta med oss den erfaringen vi har bygget opp over tid, også sammen med bedriftshelsetjenesten, sier fagkoordinator Halle Arnes i NLR.

 

> Skal bidra til økt trygghet i reindriftaFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.