Webinar-serie om jord og jordhelse

05.06.2020 (Oppdatert: 12.01.2021) Morten Berntsen

NLR tilbyr en serie på tolv nettmøter om jord og jordhelse. Tema for 12. samling, 14.januar, er: lurium eller jordforbedring? Eksempler på innkjøpte jordkurer og mikroorganismer på boks. Hvem, hva, hvorfor? Trenger vi det? Innleder er Hege Sundet, NLR Østafjells.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) inviterer alle til å lære mer om jord og jordhelse. (Foto: Morten Berntsen Livenengen)

Meld deg på her!

– Det blir gitt en god introduksjon i ulike begrep, samt at vi viser gode eksempler, sier Kari Bysveen, rådgiver i NLR Innlandet og en av initiativtakerne til kursserien. Med seg på kursopplegget har hun Hege Sundet, rådgiver i NLR Østafjells. De vil sjøl holde flere av foredragene, men andre vil også bli leid inn.

Det blir til sammen tolv nettmøter som varer cirka én time, fra kl 12.00-13.00.

Nettmøtene gir fordypning i jordhelse ved forelesninger om moldinnhold, jordfysikk, jordkjemi og jordbiologi.

– Gode jordforbedrende tips håper vi det blir mange av, sier foredragsholderne.

Alle i hele Norge kan delta, men siden Sundet og Bysveen har sine liv og virke på Østlandet, vil webinarene bære noe preg av det.

Program

Nr

Dato

Tema

Innhold

Forelesere

1

25. juni

Hva er jord og jordhelse

Grunnleggende begreper og eksempler vedrørende jord og jordhelse

Hege Sundet

Kari Bysveen

2

20. august

Driftsformer som vektlegger jordhelse

Økologisk landbruk, regenerativt landbruk og Conservation Agriculture - Oppklaringer og eksempler på praksis.   

Hege Sundet

3

3. september

Jordbiologi 1

Mikroorganismer som protozer, sopp og bakterier og deres funksjoner for jord- og plantehelse.

Hege Sundet

4

17. september

Jordbiologi 2

 

Meitemark og spretthaler er viktige makroorganismer i matjorda. Hva er deres liv og virke, og hvordan påvirkes de av landbruket?

Reidun Pommeresche, NORSØK

5

1. oktober

Jordfysikk

Hvordan og hva påvirker fysiske egenskaper som jordart og porer matjordlaget?  

Per-Ivar Hanedalen

6

15. oktober

Jordkjemi

Hva påvirker jordas kjemiske innhold, frigjøring av næringsstoffer og opptak i planter?

Torgeir Tajet

7

29. oktober

Mold

Begrepsforklaring. Hva betyr molda for jordas egenskaper? Hvordan ta vare på karbonet i jorda og kan det bindes mer?

Hege Sundet

Kari Bysveen

8

12. november

Jordstruktur

Hva er god og dårlig struktur på ulike jordarter. Betydning av vekstskifte og jordarbeiding.

Kari Bysveen

9

26. november

Jordarbeiding

Fordeler og ulemper

Kari Bysveen

10

10. desember

Fangvekster

Hvordan de kan dyrkes i og etter korn og grønnsaker. Eksempler på arter og egenskaper.

Kari Bysveen

11

7. januar 2021

Gjødsel og jordforbedring

Husdyrgjødsel, biorest, gardskompostering

Hege Sundet

Kari Bysveen

12

14. januar 2021

Lurium eller jordforbedring?

Eksempler på innkjøpte jordkurer og mikroorganismer på boks. Hvem, hva, hvorfor? Trenger vi det?

Hege Sundet

Med forbehold om at noen av foredragene bytter plass. Alle foreleserne, med unntak av Reidun Pommeresche, er ansatt i Norsk Landbruksrådgiving.

Pris

Første forelesning 25. juni er gratis. De øvrige 11 nettmøtene koster 1000 kroner for NLR-medlemmer, studenter, elever/ansatte ved jordbruksskoler, og 1500 kroner for andre. De som har meldt seg på og betalt, har tilgang til opptak av alle nettmøtene fram til 1. mars 2021.

Meld deg på her!

 

Fikk du ikke med deg første webinar om jord og jordhelse? Se opptak! Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.