Mange interessante tema på fagdag for løkdyrkere

23.03.2020 (Oppdatert: 24.03.2020) Gerd Guren

60 deltakere fra hele landet var samlet på Gardermoen da Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Løkdyrkerforening arrangerte fagdag om løk, 13. februar. Etter fagdagen hadde Norsk Løkdyrkerforening årsmøte.

Anne Lene Malmer i NLR Viken informerte om jordforbedrende tiltak på fagdagen om i løk. (Foto: Lars-Arne Høgetveit)

Økt jordkvalitet sto i fokus på fagdagen. Anne Lene Malmer fra NLR Viken og Kari Bysveen fra NLR Innlandet ga forsamlingen et godt innblikk i ulike jordforbedrende tiltak.

Arne Gillund i Norgro redegjorde for bruk av flamming både mot ugras og til nedsviing av løkbladene før rykking.

Sjukdommen løkhvitråte ble gjennomgått av Belachew A. Tadesse fra NIBIO. Han informerte også om siste års beiseforsøk mot sjukdommer i løk

Fagkoordinator for grønnsaker i NLR, Gerd Guren, gikk gjennom utfordringene med hensyn til plantevernmidler generelt. 

Gunnar Wærsted fra LOG fortalte om resistensarbeidet i sortsmaterialet til løk, og hvordan man produserer stikkløk for å unngå stokkløping.

Paneldebatt om hvordan øke forbruket av løk

I fire forsøk i rødløk over to år har NLR sett på effekter av rykketid og N-gjødsling på kvalitet og avling med spesielt fokus på porøse skall, noe Torgeir Tajet fra NLR Viken fortalte forsamlingen om.

Reidar Gusland fra Larvik Løk tok opp utfordringer med rødløk (råte som ligger i første og andre skall under de tørre skallene), og hvordan det ønskes å finne ut hvor og når problemet oppstår.

Siste post på fagdagen var en paneldebatt med fokus på hvordan løkforbruket kan økes i Norge. Gerd Byermoen fra OFG innledet paneldebatten med en oversikt på hvor mulighetene og barrierene for økt forbruk ligger, og presenterte blant annet en helt fersk undersøkelse om temaet. I panelet satt Devi Ahuja fra Bama, Odd Hveem fra Nordgrønt, Olav Brataas fra Gartnerhallen og Reidar Gusland fra Larvik Løk. Paneldeltakerne hadde mange forslag til hvordan øke forbruket.

Årsmøte i Norsk Løkdyrkerforening

Etter fagdagen ble årsmøte for løkdyrkerforeningen avholdt. Leder Berit Ullestad informerte om aktiviteten i 2019: fagdag i februar, fagtur til Polen og gjennomføring av løkkonkurranse. Årsmøtet valgte Berit Ullestad fra Rygge til fortsatt å lede løkdyrkerforeningen i 2020, og med seg i styret har hun Ole Andreas Hveem fra Østre Toten, Asbjørn Torp fra Stange, Andreas Grorud fra Tønsberg og Olav Galtvik fra Frosta. Årsmøteforsamlingen hadde flere forslag til aktiviteter i 2020.

Vinnere av løkkonkurransene i 2019

På årsmøtet ble vinnerne av årets løkkonkurranser kåret. Alle medlemmene i foreningen blir invitert til å delta i den uhøytidelige konkurransen som går ut på å få høyest utbytte på ett felt i de kvaliteter og løkstørrelser markedet etterspør. Løken blir sortert og vurdert, ønsket størrelse og kvalitet premieres, mens lite attraktiv vare trekker ned.

Høyest poengsum fikk Sven E. Lippert i gul løk og Trond Kristoffersen i rødløk. Begge fikk overrakt premien på årsmøtet.

Gunnar Wærsted i LOG overrekker premien for beste rødløkdyrker til Trond Kristoffersen. Sønnen Finn Erling tar imot prisen. (Foto: Gerd Guren)

Sven E. Lippert får overrekt premien i gul løk fra Arne Gillund, NORGRO. (Foto: Gerd Guren)

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.