Avgjørende mentorhjelp i starten som bonde

12.10.2020 (Oppdatert: 12.10.2020) Morten Berntsen

MENTORORDNINGA: Med de fem første kyrne på plass denne våren, og den sjette kua på tur til gården nå i høst, kan Dag Erik Skagmo ta fatt på tilværelsen som ammekuprodusent. Mentorhjelpen fra Terje Sviland har vært viktig i starten som bonde.

Dag Erik Skagmo (t.h.) har denne sesongen startet opp med ammeku, og har nå seks mordyr av rasen Highland cattle. Gjennom Mentorordninga i landbruket har han fått god hjelp av mentor Terje Sviland. FOTO: Morten B Livenengen

– Gamle flyfoto viser at mye av arealet her har vært brukt som beiter. Nå har alt grodd igjen. I første omgang har vi gått i gang med å rydde og gjerde inn 50 dekar med beite til dyrene, forteller Dag Erik Skagmo.  

Han står på tunet på gården i Svarstad i Vestfold og peker utover skråningene ned mot den dyrka marka. Her beiter nå fem Highland cattle-kyr med kalver. Snart kommer også den sjette og foreløpig siste kua til gards.  

 

Riktig råd til rett tid 

Det er mange spørsmål som melder seg når man starter opp som bonde. Og det er langt fra sikkert at man selv vet hva man lurer på. Gjennom Mentorordninga i landbruket har Dag Erik fått god hjelp av Terje Sviland under tiden som fersk bonde. Sviland har lang fartstid som ammekuprodusent.  

LES MER: – Eg kan spørje Liv Oddrun om alt

– Ett år er kort tid i landbruket. Dag Erik er helt i starten, og da er det mange ting å ta tak i. Min oppgave er å gi de riktige rådene til rett tid. Mentorordninga er et tilbud jeg har skikkelig trua på, sier Terje Sviland.  

Korona-viruset har satt   stopp for fysiske møter mellom den unge gårdbrukeren og hans mentor, men de har til gjengjeld hatt hyppig telefonkontakt.  

– Vi har hatt mange telefonsamtaler, og Terje tar seg bestandig tid til å svare på spørsmålene vi har, sier Dag Erik.  

 

Fokus på grovfôrproduksjon

Dag Erik fikk tips om Mentorordninga i landbruket via sin regnskapsfører. Etter å ha lest seg opp på vilkårene for ordningen, bestemte han seg raskt for å søke.  

– Søknadsskjemaet lå på nett og det var enkelt å sende inn, sier Dag Erik.  

Han er svært fornøyd med at han fikk en mentor dette året, og roser kunnskapen og erfaringene som Terje  deler.  

– Litt har man jo fått med seg i løpet av en karriere som gårdbruker. Jeg har også hatt stor glede av å være mentor. Man må jo være skjerpet, sier Terje.  

Det ble raskt klart at Dag Erik hadde behov for hjelp med det agronomiske og grovfôrproduksjonen. Jordprøver ble rekvirert og Terje satte i gang med å sette opp en plan for sesongen.  

LES MER: Mentorordninga har gjort oss til bedre bønder

– Med bakgrunn i jordprøveanalysene lagde jeg et oppsett for dyrking av grønnfôr med gjenlegg. Planen inneholdt også et oppsett for gjødsling, forklarer Terje.  

Grønnfôret er nå høstet og mentorparet gjør en vandring i gjenlegget. Dag Erik får gode tilbakemeldinger på jobben han har gjort på jordet.  

– Du har lagt et godt grunnlag for kommende år med grashøsting. Nå må du bare følge opp enga med gjødsling neste sesong, sier Terje.  

Mentor Terje (t.h.) har satt opp en god plan for hvordan Dag Erik kan produsere godt grovfôr til ammekyrne sine. FOTO: Morten B Livenengen

 

Lokal omsetning 

Selv om det er ei tid fram til Dag Erik får salgbare slakt, har han planene for omsetning klare.  

– Vi tenker å omsette kjøttet gjennom vår lokale Reko-ring. Selv om det blir en del merarbeid, regner vi med å hente ut en merpris for varene som forsvarer innsatsen, sier Dag Erik.  

LES MER: Fekk nyttig hjelp med Inn på tunet-tilbod

Med en nøysom rase og god tilgang på beiter, satser Dag Erik på å fôre opp dyrene  på grovfôr. 

– Det er mange som etterspør grasfôra kjøtt med den rette fettsyresammensetningen, forklarer han.  

 

Uvurderlig hjelp 

Dag Erik er svært takknemlig for hjelpa han har fått av mentoren gjennom året som er gått.  

– Det har vært vanvittig hjelpsomt. Maskiner og utstyr har jeg rimelig styr på sjøl, men vekster og jord har jeg null erfaring med. Dette hadde jeg faktisk ikke klart uten hjelp fra mentoren min, sier Dag Erik.  

LES MER: Mentorordninga fikk fart på plommeprosjektet

På sin side er Terje glad for at han får dele av erfaring og kunnskap opparbeidet gjennom et langt liv som bonde.  

– Du vet, noe har man jo plukket med seg på disse årene. Det har allikevel vært viktig å si at mine råd som mentor ikke er en fasit, og at Dag Erik kan bruke dem som han vil eller la være, sier Terje.  

Mentorordninga i landbruket

Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet og lokal foredling.  

 

Fra 2017 til 2019 ble det gjennomført et vellykket prøveprosjekt i Trøndelag, Vestland, Agder og Innlandet. Fra 2020 er ordningen utvidet til hele landet. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvaret for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen.  

 

Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. Før de setter i gang får de opplæring i hva opplegget går ut på og hva det vil si å være mentor. Opplæringen skjer regionvis der mentorer, ferske bønder og regionkontakter i NLR møtes. Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor får godtgjøring for arbeidet. Tilbudet er gratis for ny bonde.  

 

– Mentorordninga har fungert veldig godt. Vi har ni par som NLR Viken har hånd om og vi får utelukkende positive tilbakemeldinger. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, samling og oppfølging gjennom året, sier Knut Olav Omholt som er regionkontakt i NLR Viken.  

 

Han mener det er et godt tilbud til alle som er nye i landbruket og oppfordrer alle ferske bønder til å søke.  

 

– Du får gode, praktiske råd fra en erfaren bonde. Av og til kan det være vanskelig å spørre en nabo eller kollega om råd igjen og igjen. Da er det lettere med fast mentor som får godtgjørelse, sier Omholt. Han oppfordrer samtidig erfarne bønder til å melde seg som mentorer.  

 

– Vi trenger dyktige bønder som kan dele av sin kompetanse, sier Omholt.  

 

Nå har du muligheten til å være med i Mentorordninga i landbruket i 2021, enten som mentor eller som fersk bonde.

 

Søknadsfrist er 1. desember.

 

Les mer om Mentorordninga i landbruket >Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.