Møter, kurs og rådgiving på internett

19.03.2020 (Oppdatert: 24.03.2020)

I en situasjon der fagmøter og treffpunkter avlyses, samtidig som det fortsatt er et stort behov for informasjon og kunnskap, jobber vi i NLR med alternative måter for å holde kontakt med medlemmene via elektroniske kanaler.

Møter, kurs og rådgiving via Teams og andre elektroniske kanaler er nå hverdagen for mange.

NLR har i løpet av vinteren rullet ut Microsoft Teams som et verktøy for å holde interne møter, samhandling og kommunikasjon via internett. Dette verktøyet erstatter Skype og har en rekke andre funksjoner i tillegg. Det jobbes nå med å ta Teams i bruk for å holde møter og kurs for medlemmer. Også en-til-en-rådgiving, som for eksempel diskusjoner omkring årets gjødselplan, kan greit gjennomføres på denne måten, med skjermdeling og toveis kommunikasjon.

Følg med på din regionale rådgivingsenhet om hvordan planlagte kurs og møter tenkes gjennomført framover. For planlagte kurs prioriterer vi å gjennomføre kurs som er lovpålagte.

Organisasjonsarbeidet påvirkes også av situasjonen. Også her jobbes det med å finne muligheter for å gjennomføre regionmøter og årsmøter via elektroniske løsninger.

Vi arbeider med å få på plass et opplegg der medlemmer med HMS-avtale blir kontaktet av sin HMS-rådgiver, med muligheter for videre oppfølging på telefon eller Teams.

Mange rådgivere har hjemmekontor, men alle er tilgjengelige på telefon og e-post. Kontakt gjerne din rådgiver hvis du har spørsmål eller behov for rådgivingFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.