Undersøker faktorer som påvirker psykisk helse i landbruket

03.02.2020 (Oppdatert: 03.02.2020)

Hvilke faktorer har størst betydning for bønders psykiske helse? Hvilke hjelpetiltak har størst effekt? Det jobber mange aktører i Innlandet med å finne svar på.

I likhet med de andre deltakerne i forprosjektet er Astrid Simengård i Oppland Bondelag og Signe Opsahl i NLR Innlandet opptatt av å systematisere mye av det gode arbeidet som allerede gjøres på psykisk helse i landbruket. (Foto: Innlandet fylkeskommune/Frøydis Haug)

– En trygg bonde har større ressurser til å møte uventede hendelser og kriser, enn en utrygg bonde, sier Signe Opsahl, daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet i en pressemelding.

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har de ledet arbeidet med å analysere ulike prosjekter i landbruket for å se hvilke som gir best effekt for bøndenes psykiske helse.

Bredt samarbeid

Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Innlandet tok initiativ til et bredt samarbeid for å hente erfaring fra alle de gode prosjektene rundt om i Innlandet der fokus var psykisk helse i landbruket. Med på laget, foruten Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, er Innovasjon Norge, Oppland Bondelag, Hedmark Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag og landbrukssjefene i Gjøvik og Tolga kommuner. 

Forskere fra Ruralis, institutt for rural- og regional forskning, Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved St. Olavs Hospital og psykolog Trond Løkling har også vært sterke bidragsytere i forprosjektet som nå avsluttes.

Behov for systematisering

– Som faglag er vi opptatt av at bøndene skal ha det bra, og at de skal få hjelp når de trenger det, sier Astrid Simengård, rådgiver i Oppland Bondelag. I likhet med de andre deltakerne i forprosjektet er hun opptatt av å systematisere mye av det gode arbeidet som allerede gjøres på området.

Satser på forebygging

Forprosjektet viste at det er mest å hente på forebygging.

– Undersøkelsene våre viste at hvis en akutt krise inntreffer, fungerer systemet rimelig bra, sier Signe Opsahl. Da stiller ofte både kommunen, landbruksaktører, naboer og familie opp.

– Derfor er vår anbefaling at det i hovedsak jobbes videre med forebygging og økt bevissthet rundt psykisk helse i landbruket, sier hun.

Veien videre

Forprosjektet er nå avsluttet, og både faglagene og de andre involverte er klare på at de ønsker at arbeidet videreføres i et hovedprosjekt. Innlandet fylkeskommune og Fylkesmannen i Innlandet vil derfor bli enige om rammene for et hovedprosjekt.

– Dette var bare starten. Rapporten avdekket ting det er viktig å jobbe videre med. Det å øke kunnskap og bevissthet rundt temaet ser vi som faglag et stort behov for, sier Simengård.

 

Rapport fra forprosjektet

Psykisk helse i landbruket

Forebygging og beredskap

 

Kontaktpersoner:

Daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet Signe Opsahl, 488 91 181

 

Seksjonssjef for næringsbasert samfunnsutvikling i Innlandet fylkeskommune Trond Carlson, 995 04 230

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.