Rapportering av matsvinn i grøntsektoren

08.12.2020 (Oppdatert: 08.12.2020)

Jordbruksforetak i grøntsektoren skal nå for første gang rapportere matsvinn for året som er gått. Det skjer gjennom den årlige Hagebruksundersøkelsen og Potet- og grovfôrundersøkelsen som sendes ut i januar.

Poteter er ett av 12 produkter som det på nyåret skal rapporteres matsvinn for. (Foto: Sigbjørn Leidal)

Landbruksdirektoratet har ansvar for å samle inn og sammenstille informasjon om matsvinn i primærleddet for produkter innenfor grøntsektoren. Jordbruksforetak, pakkeri og råvaremottak til industri (presseri, fryseri, ferskforedlingsindustri og konservesindustri) skal rapportere sitt matsvinn årlig. Alle skal rapportere for første gang i 2021 for matsvinnet som har oppstått i 2020.

Rapportering i januar-februar

Jordbruksforetakene blir kontaktet av SSB gjennom den årlige Hagebruksundersøkelsen og Potet- og grovfôrundersøkelsen. Undersøkelsene omfatter for første gang matsvinn og bli sendt ut i siste halvdel av januar, med en svarfrist på tre uker.

Spørsmål om matsvinn er knyttet til totalt 12 produkter: poteter, gulrot, løk, vinterkål, matkålrot, agurk, tomat, isbergsalat, blomkål, jordbær, bringebær og epler. Disse utgjør til sammen ca. 95 prosent av produsert mengde og representerer grøntsektoren i matsvinnsammenheng.

Pakkerier og råvaremottak til industri mottar en forespørsel fra Landbruksdirektoratet i begynnelsen av februar 2021 om å rapportere matsvinn som har oppstått i 2020. Pakkeri og råvaremottak til industri skal rapportere matsvinn for alle produkter som foretaket mottar. Undersøkelsen blir sendt ut i løpet av januar, og svarfrist er trolig i andre halvdel av februar.

Definisjon av matsvinn

Matsvinn er definert som alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet planter er høstet.  En konsekvens av denne definisjonen er at nyttbare deler av mat produsert for mennesker og som blir dyrefôr, blir betraktet som matsvinn. Planter som av ulike grunner ikke blir høstet, skal ikke tas med i matsvinnstatistikken.

Andre kartlegginger

Enkelte pakkeri- eller industriaktører deltar i Matvett/NORSUS sin kartlegging av matsvinn. Landbruksdirektoratets kartlegging erstatter ikke Matvett/NORSUS sin kartlegging, men kommer i tillegg til den allerede etablerte rapporteringen, og omfatter kun matsvinnet som hører til primærleddet i matkjeden. Avgrensningen mellom primærproduksjonen og industri er nærmere beskrevet i veiledere

Les mer

Veiledere for registrering av matsvinn i grøntproduksjonen

Matsvinn i grøntsektoren, hva nå? Landbruksdirektoratet

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.