Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter

14.05.2020 (Oppdatert: 14.05.2020)

Mattilsynet har utarbeidet en veileder som gir råd og informasjon om smittevern for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter.

Veileder for smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter.

Situasjonen rundt koronaviruset har ført til mange spørsmål rundt smittevern og håndtering av produkter som bær, frukt, grønnsaker og poteter. I denne veilederen vil alle som er involvert i norsk grøntproduksjon finne relevant stoff. Veilederen er ikke rettslig bindende.

Myndighetene gir råd og informasjon om godt smittevern til norske produsenter i veilederen, for å bidra til at:

- dine arbeidstakere holder seg friske

- du opprettholder matproduksjonen

- maten du produserer er trygg

Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 14.05.2020 og vil bli oppdatert ved behov.

 

Behov for informasjon

Som arbeidsgiver har du ansvaret for smittevern og at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Arbeidstakerne er pålagt å følge smittevernstiltakene, som håndhygiene og avstand til andre mennesker. Som arbeidsgiver må du sørge for at de ansatte får nødvendig informasjon og opplæring, uansett språklig behov.

Veilederen forklarer også hvem som har tillatelse til å jobbe i karanteneperioden og den kommer med eksempel på personell som kan unntas karanteneplikten. Sett deg også inn i de lokale bestemmelsene rundt smittevern.

 

Vi bistår deg

Trenger du en oppdatering av beredskap- og smittevernplanen har vi i Norsk Landbruksrådgiving maler for dette og kan hjelpe deg. Du finner også materiell for dette på KSL sine sider.

 

Har du HMS-avtale, ta kontakt med din HMS-rådgiver om du trenger hjelp til dette. Vi kan også bistå med forslag til rutinebeskrivelser som kan tilpasses din produksjon og som kan være nyttige for arbeidshjelpen din.

 

NLR har utviklet kurs som tar for seg hygiene, smittevern og HMS i landbruket, for å hjelpe bonden til å opprettholde kvalitetssikring i drifta og ta vare på de ansattes helse og sikkerhet. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.