Veksttorget: Lovende start på juni

04.06.2020 (Oppdatert: 05.06.2020)

Kornet har kommet godt i gang. Nå er det viktig å følge opp med delgjødsling, plantevern og vanning. Noen er ferdige med førsteslåtten, mens de fleste er i startgropa. Høsting av tidliggrønnsaker pågår.

Akset titter fram på rughveten. I gjennomsnitt har vi tatt 20 prosent større avling for rughvete enn for høsthvete. Meravlingen for rughvete er størst nord for Oslo. (Foto: Jan Stabbetorp, NLR Øst)

Veksttorget 2020 er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Bondebladet. Hver uke rapporterer NLR-rådgivere om vær og vekst landet rundt i Bondebladet og på nlr.no.

Østlandet: God start for kornåkrene

Etter ei rekordtidlig våronn kom en uvanlig kald mai måned. Utviklinga i åkeren gikk langsomt, men det er ganske gunstig for å oppnå gode kornavlinger. Varmen siste uka har satt fart i veksten. Det er i ferd med å bli veldig tørt.

Høstkornet har nå kommet til aksskyting. Høsthveten har klart seg fint i de ytre strøka, men nord for Oslo er det mange tynne og dårlige høsthveteåkre. Rug og rughvete har som vanlig klart seg mye bedre enn høsthvete innover i landet. Vårkornet står stort sett fint i tørken, men stive leirkuler og skarp sandjord trenger sårt til nedbør.

Les mer: Nå ligger pengene i oppfølgingen

Bøndene har nå travle tider, ugrassprøyting og delgjødsling går for fullt. Tørrvær har gitt friske planter og lite soppsjukdommer, men glansbillene herjer i oljevekstene.

Mange har fått berget førsteslåtten på enga. Det ble lite gras, men topp kvalitet.

Jan Stabbetorp, NLR Øst

 

GULT ER IKKJE KULT: Løvetann er grei «signalplante», på tynn eng og at det dreg mot slått. Frå løvetann blomstrer til vanleg slåttetid går om lag tre veker. (Foto: Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet)

Fjellregionen: Tørkevår og dårleg grasavling

Snøen smelter og fordamper endeleg vekk frå fjelljorda i Gudbrandsdalen, utan at det vert flaum. Vi trur ikkje på skadeflaum i Lågen før fyrste slått, og vil i staden ha meir regn. Det vi fekk vart brukt opp på 3-4 dagar av grasmarka, og utan vatning er det berre jord som til vanleg er for blaut som gir rimeleg vekst. Dei som har vatning må berre halde fram, då småbygene knapt fukter to cm djupt.

Gult er ikkje kult: løvetanna blomstrar viljug i mykje uttynna eng etter dårleg overvintring. Blomstringa viser at gras er i gang med strekningsveksten, så enga vert ikkje mykje tettare før slått. Tynn eng og manglande regn betyr at vi truleg ligg dårlegare an med avling i fyrste slått enn i 2018. På mange sauebruk er det forverra av dårleg vekst ved beiteslepp, slik at mange beite er snaugnegne og slåtteeng har vorte brukt til beite.

Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet

 

 

GOD START: Slått i gang på Mosterøy i Rogaland, 31. mai. (Foto: Randi Hodnefjell, NLR Rogaland)

Rogaland og Agder: Godt vær og tidlig slått

Varmt vær den siste uken har ført til mye vekst i graset og mange bønder, spesielt på Jæren, har fått førsteslåtten i hus før regnet kom på torsdag. Mye tyder på et fôr med høy energikonsentrasjon og god kvalitet. Andre venter ei uke til graset har utviklet seg mer. Nå står utkjøring av husdyrgjødsel for tur og noen er allerede ferdige. Tross mye snøsmelting den siste uka, er det fortsatt mye snø i fjellet og sauene må nok gå på innmarksbeite en stund til.   

Grønnsakshøsting på mange kulturer er godt i gang. Salat, reddiker, neper, kål og kinakål har blitt høstet en stund, mens kålrot og blomkål begynner å høstes nå.

Salget av jordbær fra tunnel er smått i gang og vi gleder oss. I bringebær er blomstringa startet og tiltak mot gråskimmel er i gang.

Randi Hodnefjell, NLR Rogaland

 

MARKDAG: Fint og tett andre års-eng hos Torstein Kjærland i Granvin, Vestland. Rådgjever Gunnlaug Røthe i NLR Vest diskuterer gjødsling av eng på markdag der. (Foto: Helena Elvatun, NLR Vest)

Vestlandet: Vert det morellar i år?

Slåtten er i gang på dei tidlegaste stadene i fylket. Det er framleis masse snø i fjellet, og sauene er byrja å bli leie og ynskjer seg til fjells. Sjølv dei med lågareliggjande beite har måtta venta.

Les meir: Grasavling og grovfôrkvalitet er nøkkelfaktorer for økonomi og klima

NLR Vest gjennomfører markdagar for å vurdere slåttetidspunkt. Følg med på Instagram #NLR Vest.

Det går mot slutten for bløminga i eplefelta. I morellar og plommer kan ein etter kvart få inntrykk av setjinga i felta (knyting av frukt), men resultatet etter kaldt vær under bløming kan diverre gje dårleg setjing i fleire fruktdistrikt. Skurvsesongen går mot slutten, men sommarfuglelarvane har kome fort i varmen. Det er viktig å ta bankeprøvar, og vurdere tiltak rett etter bløming. Bringebæra (i tunnel) og jordbæra blømer no. 

Helena Elvatun, NLR Vest

 

GOD GRASVEKST: Kyr på beite på Tingvoll Gard, Møre og Romsdal, 2. pinsedag. (Foto: Hilde Hegnes, Landbruk Nordvest)

Møre og Romsdal: Endelig kom sommeren!

Vi gikk rett fra vinter nummer to til sommer dette året. Graset har endelig klart å vokse fortere enn hjorten klarer å ete unna. Forhåpentligvis får gardbrukere som er mest utsatt for hjortebeiting høsta litt vinterfôr til egne dyr også. Det blir nok ikke oppstart av førsteslått denne uka, men noen gardbrukere har høsta hundegras allerede. Storfe har kommet ut på beite, og med eksplosjon i grasveksten så haster det med å få beita over innmarksbeitene for å holde oppe kvaliteten der videre utover i sesongen.

Kornet har «tatt seg igjen» og står nå bra. Jordbær og bringebær ligger foreløpig litt etter utviklinga i et normalår, men varmen hjelper godt. Smølagulrota og kålrota er sådd, og de først sådde gulrotåkrene har spirt.

Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest

 

 

FRODIG: Bladfakseng i god vekst i Steigen, Nordland. (Foto: Andreas Ole Helskog)

Nordland: Store variasjoner

I hele fylket har våren vært langdryg, men variasjonene begynner å bli veldig merkbare. Lengst mot vest, i Lofoten og ytre delen av Vesterålen, er grasdekket tett og veksten god. Også overvintringa har vært god. Gjenlegg er under innsåing, sau og lam har kommet seg på beite. Potetene er kommet i jorda. Ugraset har også gode forhold i år.

Beveger vi oss lengre øst i Vesterålen er grasveksten vesentlig mindre og utmarka ligger enda med snø på store arealer. Sau og lam fôres med ball og kraftfôr på jordene. Økonomisk og arbeidsmessig begynner det å bli en lei situasjon for sauebøndene.

I Steigen gjødsles eng og overvintringa har vært «OK pluss». Her er optimisme å spore. I Ballangen er veksten god der den har kommet i gang, men med flekkvise vinterskader og spredte snøflekker. På Helgeland står enga nå tett og fin. De aller tidligste teller nå ned dagene til førsteslåtta, og vi observerer stor aktivitet med grøfting. Det er gledelig for jordhelse og avling!

Ellen Marie Winther, NLR Nord Norge

 

 

  FERSKT: Mange ulike norske salattyper å nå å finne i butikken. (Foto: Kari Aarekol, NLR Rogaland)

 

KOMMER: Høsting av kålrot er i gang i Rogaland. (Foto: Kari Aarekol, NLR Rogaland)

 

 

KVALITET: Gras fortørka i to dager før finsnittet og lagt i plansilo, Mosterøy, Rogaland, 3. juni. (Foto: Ben Ove Hodnefjell)

 

LOVANDE: Mallard plommene har knytt godt trass kaldt vêr under blomstringa på Sandane, Vestland. (Foto: Rune Vereide, NLR Vest)

 

Trøndelag: Lovende start på juni

Etter en våt og kald mai var en varm start på juni svært velkomment i Trøndelag. Det har vært travle dager for å bli ferdig på jordene og traktorene har gått både dag og natt. Våronna er ferdig i lavlandet, nå venter vi spent på hvordan avlingene vil utvikle seg fremover. I høyereliggende strøk har snøen minket og onna er godt i gang. Det aller meste av kornet har kommet i jorda og det er tid for overgjødsling der kornet har busket seg. Lengst nord i Trøndelag er kornåkrene flere steder fortsatt nysådde.

 

Også rådgiverne har en hektisk våronn bak seg. Mange forsøksfelt er sådd og plantet, men noe gjenstår fortsatt.

 

Graset vokser i god fart, og i de tidligste områdene er førsteslåtten på planleggingsstadiet. Målinger gjort i enga kan tyde på at utviklinga i graset går fortere enn prognosene viser, men at det er et stykke igjen til gode avlingsvolumer. Dyra har flere steder kommet ut på beite og nyter grønt gras.

 

Godværet ser ut til å fortsette framover med litt nedbør innimellom de varme dagene. Varmt vær og nedbør er ikke udelt positivt. 4. juni er det oransje flomvarsel i flere vassdrag i Trøndelag og gult varsel for jordskred i indre deler av fylket. Vi håper at snøsmeltinga går rolig for seg og at flom- og skredfaren avtar.

Sarah Aronsen, NLR Trøndelag

 

Troms og Finnmark: Fra vinter til sommer

Det har vært uvanlige lave temperaturer i mai, men i pinsehelga slo det om til sommertemperaturer flere plasser. Det ga fart på snøsmeltinga og det ble stor vannføring i mange vassdrag. Snøen er for det meste borte i lavlandet langs fjordene, mens det enda er en del snø i indre og høyereliggende strøk. Enga grønnes fort og det ser ut som om det har gått bra med overvintringa. Det kan nok være litt soppskade der snødekke har ligget lengst.

 

I sør er våronna i full gang i midtre deler og i nord er den i startfasen. Bønder i gang med potetsettinga på de tidligste arealene i Midt-Troms. For sauebøndene er det utfordring med seint beiteslipp. Mange har begrenset beiteareal i nærheten av gården, og det vil være nødvendig å tilleggsfôre.

Arnulf Hole, NLR Nord Norge

 

VINTERSKADE: Gjenlegg fra tørken i 2019 i Vesterålen, Nordland. Snøen er nettopp gått og veksten har såvidt starta opp. Reparering må nok til. (Foto: Ragnhild Renna: NLR Nord Norge)

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.