Veksttorget: Sol, sommar og slåttever

11.06.2020 (Oppdatert: 11.06.2020)

Grovfôrprodusentar i sørlege delar av landet haustar store avlingar av god kvalitet. I nord er det utfordringar med ugras og overvintringssopp. Jordbærplukkinga tek seg opp fram mot Jonsok. Fruktsettinga er ujamn, men pærene ser lovande ut. Kålrot og blomkål haustast for fullt.

I GANG: Slått i Misund, Møre og Romsdal. (Foto: Nina Irene Ugelvik, Landbruk Nordvest)

Veksttorget 2020 er eit samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Bondebladet. Kvar veke rapporterer NLR-rådgivarar om ver og vekst landet rundt i Bondebladet og på nlr.no.

Møre og Romsdal: Slåtten har så vidt starta

Det er store kontrastar både i veret og i landskapet i fylket. Kjølig mai gjorde at vekst og utvikling i plantene kom på etterskot. Med stigande temperaturar skjer utviklinga no veldig fort. Framover er det meldt svært høge temperaturar og ingen nedbør. Sjølv om det ikkje er så lenge sidan vi hadde sludd og snø er det no behov for vatning.

På dei tidlegaste stadane har slåtten starta og enkelte har sendt sauene på fjellbeite. Det er meldt om legde i enga enkelte stader i fylket, kanskje har det vorte rikeleg med gjødsel og sikkert også med vatn.

Potetene heng litt etter i utviklinga og tidlegpotetene er nokre dagar forseinka sjølv om dei har henta inn att litt i det siste. Grønsakene er også litt forseinka, men gulrota har no fått varige blad.

I bær er utviklinga litt forseinka, men elles står felta jamtover veldig fint. Spenninga for bærdyrkarane er mest knytt til arbeidskraftsituasjonen, men ein får tru at dette ordnar seg. Morell og plomme blomstra då det var snø og kulde i mai, det har nok gitt elendig fruktsetjing. Epla blomstra seinare så der ligg det litt betre an.

Aksel Døving, Landbruk Nordvest

POSERING: Kyr på beite på Rødven i Rauma, Møre og Romsdal (Foto: Nina Irene Ugelvik, Landbruk Nordvest)

Vestlandet: Lovande pæreår

Det er for tida godt slåttever, og på dei aller fleste stadane er bøndene i full gong med slåtten. Det er jamt over store avlingar med gras i år. Det varme veret vil få snøen på beita til å smelte og sauene kan endeleg kome seg til fjells.  

Både jordbær og bringebær på friland blømer no. I tunnel er jordbæra klare til å bli hausta om ikkje lenge. Bringebæra vart dekka med plast litt seint i år så det vil nok drøye litt før dei er modne.

Det ser ikkje ut som om det blir eit storår for verken morell og plomme. I eple har det vore ujamn setting, og dyrkarane ventar moderate avlingar, med ein viss forskjell mellom dei ulike sortane. Pærene ser derimot ut til å sette godt, og det er venta flotte avlingar i år.

Irén Lunde Sekse, NLR Vest

 

 

GOD FORTØRK: Spratlerive i strålende slåttevær på Haugalandet i Rogaland. (Foto: Magnus Haugland, NLR Rogaland)

Rogaland og Agder: Store grasavlinger - topp kvalitet

Det har vært glimrende forhold for grashøsting, og førsteslåtten er ferdig hos dem som skal ha kvalitetsfôr til dyr i produksjon, mens det fortsatt skal høstes noe ammekufor og sauefor. Grasavlingene er store, og vi ser at kvaliteten har vært god på mye av det som er høstet. Tørre og fine forhold har gjort at mange har fått høstet til ønsket tid.

Storfebeitene vokser over med gras. Der det beites på dyrkamark kan beitepusser løse det, mens i kulturbeitene får det bare stå sin prøve. Mye snø i fjellet gir hint om at fjellbeitene kommer seint, men godt. Kålrot og blomkål høstes for fullt, og det ser ut til å bli mye volum framover.

Magnus Haugland, NLR Rogaland

 

 

FAGTREFF: Markvandring i jordbær på Biri i Innlandet, 4. juni. (Foto: Jørn Haslestad, NLR Innlandet)

Østlandet: Snart bærsesong i Innlandet

På tross av en heller kald mai måned med mange netter med nattefrost, går det nå mot modning i de tidligste jordbærfeltene. Enkelte produsenter har modne bær allerede rundt Sankt Hans, og varmebølgen som nå er over oss gir real fart i utviklingen i feltene. Heldigvis er sesongen spredd i varighet både ved flere svært seine sorter, samt at breddegrad og topografi gir noe naturlig spredning. Jordbærfeltene har overvintret bra i vinter og det er kun marginale overvintringsskader i feltene.

For bringebær er det noe variabelt i feltene, da svingende temperaturer i vinter har gitt noe skader på skuddene som skal produsere bær. Trolig blir det derfor noe avlingsreduksjon på grunn av dette.

Jørn Haslestad, NLR Innlandet

 

 

GRØNT OG HVITT: Sau på vårbeite, Oppdal i Trøndelag, 11. juni. (Foto: Anne Karin E. Botnan, NLR Trøndelag)

Fjellregionen: Lauvsprett 1. juni er sent, selv på Oppdal.

Mai gav oss et svært skiftene vær; fra tosifret plussgrader til snø og minusgrader. Nå har vi vokstervær på dagtid og kjølige netter. I helga hadde vi store nedbørsmengder som kom godt med i vårtørken. Vårbeitet holder stand - grønt og frodig. Graset vokser bokstavelig talt opp i munnen på sau og storfe!

Fjellbeitet er i sin spede begynnelse, og kommer nok som et skudd etter hvert som snøen smelter. Det er litt utfordringer med å få sauene til fjells i enkelte beiteområder, pga. store snømengder, noe som også drøyer seterflyttingen i år.

Normalt starter potetsettinga rundt 17. mai, men i år måtte vi drøye noen dager pga. været. I løpet av de første dagene i juni var alt kommet i jorda.

Anne Karin E. Botnan, NLR Trøndelag

VINTERSKADE: Graset har bukket under for overvintringssoppen kvit grastrådkølle, Balsfjord i Troms, 10. juni. (Foto: Kristin Sørensen, NLR Nord Norge)

Troms og Finnmark: Overvintringsskader på grunn av overvintringssopp

Vinteren er i ferd med å slippe taket i Troms og Finnmark, og våronna er i full gang. Noen områder fikk svært mye snø denne vinteren, og enga har flere steder ligget 8 måneder under snødekke. Snøen kom tidlig, og det har til dels vært lite tele i jorda. Dette legger grunnlag for mulige angrep av overvintringssopp som blant annet hvit grastrådkølle. Enkelte steder er det observert store områder med utgang av enga, der snøen har smeltet først nå de siste 14 dagene. Symptomene er trådsmale hvite blad som ligger klistret til bakken. Soppens kvileknoller ligger på bladverket som små svarte kuler mindre enn 1 mm. Fjerner du den døde plantemassen, er jorda ofte helt svart under, og plantenes vekstpunkt er dødt. Dersom enga ikke blir grønn etter et par dager kan den være soppskadet.

Kristin Sørensen, NLR Nord Norge

 

 

 

 

Trøndelag: Slåtten er i gang

Varmen og nedbøren som kom etter kaldperioden i mai satte fart på utviklinga i graset i Trøndelag. På flere områder virker det som utviklinga har gått så raskt at avlingstilveksten ikke har greid å henge med, og dermed resultert i noe tynn eng. Timoteien skyter i lavlandet og de første er nå i gang med slåtten. Også i nordlige deler av fylket begynner de første med slåtten denne helgen, men for mange er det fortsatt ei stund til slått. Førsteslåtten ble noe seinere enn et normalår for mange, men ikke så sein som en kunne frykte når snøbygene sto på som verst i mai.

 

Kornet har også hatt godt av varmen, og både tidlig og seint sådd korn ser stort sett bra ut. På grunn av stor spredning i såtidspunkt, fra slutten av april til begynnelsen av juni, er det forståelig nok også stor variasjon i utviklingstrinn. Noe av bygget nærmer seg strekking, og på programmet til mange står det delgjødsling og ugrassprøyting de kommende dagene.

 

Flomfaren er nå minkende, men flomvarslet viser fortsatt gult for indre deler av fylket. Langtidsvarselet melder godvær i en lenger periode, men ikke noe nedbør. Vi håper at godværet ikke får negative konsekvenser for buskinga til kornet, eller at lite nedbør resulterer i vannmangel på tørkesvak jord på utsatte steder.

 

På grønnsakssiden har det også vært forsinkelser i såinga, men det som er sådd har nå gode vekstforhold.

 

Maren Kjøren Leraand, NLR Trøndelag

 

Nordland: Sol, masse sol!

Det er sol i hele fylket og dyra koser seg på beite. Våronna ble forsinket for mange, men forrige ukes nedbør og denne ukas finvær har ført til at landskapet raskt blir grønnere. På Helgeland går det rykter om at noen planlegger førsteslåtten allerede over helga. Med finværet kommer også ugraset og det stortrives her nå. De som har mye hundekjeks og høymol er i gang med en aldri så liten «ugrasslått» for å hindre frøing og videre spredning. Noen er fortsatt hindret av snø enkelte steder inne i landet, men det begynner å nærme seg vår for dem også.

 

Det er meldt sol i hele fylket resten av uka - til stor glede for alle!  

Ida Schjerven Kvestad, NLR Nord Norge

 

 

Les også:

Veksttorget: Lovende start på juni

 

Veksttorget uke 22: Forsinket, men god vekst

 

Veksttorget uke 21: Etterlengtet varme

 

Veksttorget uke 20: Vinter i mai

 

Veksttorget uke 19: Våren lar vente på seg i nord

 

Veksttorget uke 18: - Ei velsigna våronn i sør

 

 

KLARE: Fjellbeitet er i sin spede begynnelse og kommer nok som et skudd etter hvert som snøen smelter. Det er litt utfordringer med å få sauene til fjells i enkelte beiteområder pga. store snømengder, noe som også drøyer seterflyttingen i år. (Foto: Anne Karin E. Botnan, NLR Trøndelag)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.