Veksttorget uke 26: Følg med på skadegjørerne!

26.06.2020 (Oppdatert: 01.07.2020)

Tørt og varmt vær gir nedbørsunderskudd i noen regioner. Det er utfordringer med tørkestress, insekter og sopp. Utviklinga går veldig fort.

VARMT OG TØRT: Tørkestresset byggåker og varmt å være ku ved målestasjon på Skjetlein i Trøndelag. 79 mm nedbørsunderskudd målt 25. juni. (Foto: Truls Olve Terjesønn Hansen, NLR Trøndelag)

Veksttorget 2020 er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Bondebladet. Hver uke veke rapporterer NLR-rådgivere om vær og vekst landet rundt i Bondebladet og på nlr.no.

Trøndelag: Nedbørunderskudd

Det meste av førsteslåtten er tatt. Varmt og tørt vær har ført til tynne enger og lave grasavlinger. Utviklingen gikk veldig raskt i graset. Mye av husdyrgjødsla er kjørt ut på kvelds- og nattestid.

Utviklingen hos kornet går fort, og noe har begynt å skyte. Med nedbørunderskudd er det tydelig tegn på tørkestressede kornplanter. Insektene har det godt. Det er mye lus, næringsstikk og egglegging av minérflue. Svertesopper går inn i minéringsgangene i bladene.

Utviklingen i grønnsaker har gått fort i varmen, og den kalde våren er tatt igjen utviklingsmessig. Det er krevende å få ut nok vann. Kapasiteten på vanningsanleggene er en begrensning. Det er noe sverming av kålmøll. De første potetene og jordbærene er klare til trønderske ganer, og tidliggrønnsakene er i butikk.

En ordentlig rotbløyte ville ha gitt folk og fe en pustepause.

Truls Olve T. Hansen, NLR Trøndelag

 

 

LYKKES: Gode avlinger og god fortørk i slåttonna i Rendalen, Innlandet. Etter Yara-linjalen var det 430-450 kg tørrstoff per dekar på denne førsteårsenga. (Foto: Rune Granås, NLR Innlandet)

Fjellregionen: Reparasjon av overvintringskader

Grashøstinga er i full gang. Det tørre været gjør at det fort kan bli for mye fortørking. Kanskje vil det lønne seg å slå mindre areal av gangen? Det er i alle fall gode muligheter for å slå og presse/kjøre inn samme dag. Sør for Tynset er mange ferdige med førsteslåtten, og nordover er enkelte i gang, mens andre drøyer litt. På grunn av varmen har det vært en voldsom rask utvikling på timoteien.

Det har vært mye dårlig overvintring, særlig på ung eng, noe som gjør avlingsnivået veldig variabelt. Det er nok de nordligste områdene (Tolga, Os og Røros) som har vært hardest rammet. Fortsatt driver mange og reparerer overvintringsskader, enten med resåing eller full fornying. Vi har ikke oversikt over hvor vellykket reparasjonssåinga blir. Det er litt delte erfaringer med dette. Vi er i alle fall avhengig av nedbør nå, både for gjenlegg og gjenvekst.

Dersom det er potensial i enga oppfordrer vi til å gjødsle godt til andreslåtten, selv om det er bra førsteslått. Selv med en god andreslått vil det i Nord-Østerdalen bli behov for fôret, fordi det er såpass mye gjenlegg. Det er også en mulighet å pløye om og så grønnfôr etter førsteslåtten.

Mandelpoteten kommer veldig bra, særlig der det har vært agrylduk har den fått en god start. 20-25 cm nå, og vi ser den vokser for hver dag. Mye av kornet kom i jorda midt i mai og strekker seg nå. Det er synlig snerp i noen av åkrene. Havre og seksradsbygg, der det er brukt husdyrgjødsel, er stråforkortet. Generelt er det mye fine kornåkre å se, men noe mer ujevnt der det er ompløyd eng.

Det er noe angrep av bladminérflue, men det er ingen anbefaling om å sprøyte mot denne. Vi har i dag ingen midler med dybdevirkning som vil være effektive. Det er ikke sopp å se enda i kornet. Det kom noen nedbørsskvetter i starten av denne uka, men om dette er tilstrekkelig til å infisere soppsmitte er tvilsomt, men det er store lokale variasjoner, så det er greit å være obs.

Rune Granås, NLR Innlandet

 

 

SOMMERBLONDER: Blømande svarthyll. (Foto: Leif Trygve Berge, NLR Vest)

Vestlandet: Jordbæra er modne

Dei som ikkje har fått unnagjort slåtten til rett tid i år, kan ikkje skulde på veret. Etter nokre hektiske veker med gode forhold for slått og utkøyring av gjødsel, er det no varsla ei veke med normal vestlandssommar med jamt med regn. Dette vil kunne gje gode avlingar til andre slåtten.

Me er no inne i rotløyseveka, dvs. at no løyser frømodne høymoler røtene lettare enn elles i året.

Dei første jordbæra er bråmodna i sommarvarmen og smakar nydeleg! Svarthyllen står i full blom no. Medan rogna blømde uvanleg lite, og det ligg difor an til eit kraftig angrep av rognebærmøll i eplehagane. Det vert sprøytt i desse dagar etter tilrådingar frå NIBIO og NLR, og me reknar med å få god effekt. Epleknytingen har vakse såpass i varmen at handtynninga så vidt er i gang.

Kjøkenhagar og åkrane i andelslandbruk står svært flott rundt om, særleg fordi ugraskontrollen har vore enkel i det nydelege sommarveret som har vore siste tida.

Leif Trygve Berge, NLR Vest

 

BRA AVLING: Rundballer klar til henting på Fjortøft i Møre og Romsdal. (Foto: Nina Iren Ugelvik, Landbruk Nordvest) 

Møre og Romsdal: Skikkelig sommer

Nå er det skikkelig sommer på nordvestlandet. De fleste har fått pakka sammen slåtten i både silo, rund- og høyball. Det har vært sjeldent godt slåttevær med mulighet for høyproduksjon, og god fortørke til rundballer. Enkelte steder i fylket kom det godt med regn forrige helg, mens andre steder er prega av tørke. Vi har registrert en del stikk av minérflue på gras i gjenlegg og korn. Oppfordrer derfor bøndene til å følge med på gjenlegga sine i tida framover. Møkkalukta sprer seg på ny etter førsteslåtten, og det forberedes til ny vekstomgang på graset. Nå er det tid for grasbonden å ta seg en velfortjent ferie.

Nypoteten i Sunndal har begynt å komme ut i butikkene og den har usedvanlig god kvalitet. Det er behov for vanning på sandjorda nå som det er ganske tørt. Regnet gjorde også veldig godt for gulrot og kålrota på Smøla. Dessverre har kålmøllen blitt observert.

Utviklinga i bærfelta på Indre Sunnmøre hang litt etter pga. kjølig mai. Nå i juni har alt gått veldig fort, sist uke var det rundt 30 °C hver dag. Blomstringa i jordbær ble veldig kort, kanskje fører det også til en kort sesong. Plukkinga har så vidt starta på friland, men det er små mengder så langt. Bringebærblomstringa gikk også veldig fort siste veke, men det er nok lenge til det blir modne bær. Det viktigste har vært å forsyne plantene med vann. Hos bærdyrkerne har det stort sett gått bra siden de fleste har god kapasitet på vanninga. Det skal sies at årets første sunnmørsjordbær er særs god på smak i det fine været vi har hatt.

Hilde Hegnes, Landbruk Nordvest

 

ENDELIG PÅ BEITE. Overvintra raigrasbeite hos Eirik Arne Kristiansen i Vesterålen, Nordland. Det er fortatt snø i fjell og utmark. (Foto: Ragnhild Renna, NLR Nord-Norge)

Nordland: Kontrastenes fylke

Gjengs over har hele Nordland fått mye varme i uka som har gått. Vefsnaregionen har hatt 14 dager med over 20 grader så langt i juni – og halvparten av disse var over 25 grader. Det er fordeler og ulemper med alt – graset har nå vokst for fort mange steder. Sør i fylket er det nå om å gjøre å hive seg rundt og slå timoteien så raskt man kan.

Kontrastene mellom lavland og høyereliggende strøk er stor. Noen vil oppleve å bare få ei slåtte i år. De med sandjord vil nok oppleve en dårligere avling enn de med mer silt- og leirholdig jord. Vi anbefaler derfor alle som kan slå, at det gjødsles skikkelig etter førsteslåtta, for å bidra til å produsere overskuddsfôr.

De siste sauene har kommet seg ut av fjøset, men må enda vente litt til på at utmarksbeitet skal bli klart.

Mange plasser ser vi gode forekomster av multer. Poteten er randbær i Lofoten og Vesterålen. Ugrasbekjemping i potet må gjøres nuh! Annen ugrasbekjemping på karplanter m.m. må vente til neste år.

Ellen Marie Winther, NLR Nord-Norge

 

Troms og Finnmark: Sydenstemning

I Troms og Finnmark har vi badet i sol og varme flere dager etter hverandre. Det er sjelden kost i juni. Det ser ut til at varmen fortsetter, så det eneste vi ønsker oss nå, er nedbør. Det begynner å bli tørt mange plasser.

Både øst og vest i Finnmark er mesteparten av gjødsla kommet ut, men det er fremdeles snø enkelte plasser i lavlandet. I Troms er de fleste ferdig med våronna og i de tidligste områdene forberedes første slått.

Det meste av sau og lam er sluppet i utmarka. Poteten er kommet i jorda og i kyststrøkene er det full spiring. Jordbær og rips blomstrer.

Det meste av grønnsakene er kommet i jorda. Kålflua og kålmøllen er observert.

Hundekjeks og løvetann står i full blomst. Blomstrer gjør også multebær og blåbæra har fått kart.

Ingrid Myrstad, NLR Nord-Norge

 

 

Rogaland og Agder: Gode avlinger

Førsteslåtten er over i kyststrøka og mesteparten også i indre strøk. Over hele fjøla meldes det om gode avlingar. Det har komme passe med regn slik at gjenveksten på enga, og ikke minst beitene produserer veldig bra.

 

Det er nå full høsting av jordbær på friland. Det har vært veldig gunstige forhold for sopp, så de som ikke har fulgt opp godt ser nå råte. Bringebær i tunell er akkurat i gang med høsting.

 

NLR Agder tilbyr intensivkurs i smittevern og hygiene til bønder som har ansatt sesonghjelp, dette er veldig aktuelt for bærdyrkere.

 

Grønnsakene ser bra ut. Bra med nedbør sørger for at kål, rødbeter og gulrøtter vokser i rekordfart. Det ser også ut som om nedbøren stoppa opp noe av møllangrepet.

 

Potet høstes med gode avlinger og god kvalitet, til tross for mye frost tidligere i sesongen.

Georg Smedsland, NLR Agder

 

Østlandet: Rask vekst

Bøndene har hatt det travelt i en periode med rask vekst. Det varme været har drevet fram utviklingen i kornet, og utviklingsstadiene har rast forbi. Nedbøren har vært kjærkommen, men mengdene varierer mye lokalt. Med regnet den siste tiden er smittepresset for sopp større enn det tidligere har vært. Bøndene gjør i disse dager avsluttende behandlinger i høstkornet. I vårkornet vurderer de behovet for en eller to soppbehandlinger.

 

De fleste av grovfôrprodusentene er ferdig med førstelåtten, men noen arealer til hestefôr slås nå. Andre begynner å vurdere om andreslåtten skal tas, spesielt enger med flere arter som er tidligere ute enn timotei. Engene er noe lave ennå, selv for de som var tidligst ute med førsteslåtten rundt 1. juni, men med ytterligere nedbør i helgen og høye temperaturer skjer mye på kort tid også for andreslåtten. Utviklinga på graset skjer svært raskt med de høye temperaturene.

Nils Kristian Aker og Juni Solstad Karlsen, NLR Østafjells

 

 

FERIE: Kastrater på sommerferie heime hos Kai Andre Hansen,  Finnsæter i Hadsel, Nordland. (Foto: Ragnhild Renna, NLR Nord Norge)

 

 

 

 

IDYLL: Multeblomster i midnattssol på Kvaløya i Troms og Finnmark. (Foto: Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord-Norge)

 

 

 

 

Les også:

 

Veksttorget uke 25: Rask utvikling

 

Veksttorget uke 24: Sol, sommar og slåttever

 

Veksttorget uke 23: Lovende start på juni

 

Veksttorget uke 22: Forsinket, men god vekst

 

Veksttorget uke 21: Etterlengtet varme

 

Veksttorget uke 20: Vinter i mai

 

Veksttorget uke 19: Våren lar vente på seg i nord

 

Veksttorget uke 18: - Ei velsigna våronn i sørFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.