Veksttorget uke 28: Sommer og bærsesong

09.07.2020 (Oppdatert: 09.07.2020)

Jordbær og bringebær, for mange selve smaken av sommer, høstes nå i flere regioner. På Østlandet begynner åkere med høstbygg og tidlig vårbygg å bli gylne. Det er tid for å tenke på å så fangvekster og høstraps.

SMAKEN AV SOMMER: Bringebær dyrka i tunnel modnar no, og bringebær dyrka på friland er klare om kort tid. (Foto: Rune Vereide, NLR Vest)

Veksttorget 2020 er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Bondebladet. Hver uke rapporterer NLR-rådgivere om vær og vekst landet rundt i Bondebladet og på nlr.no.

Vestlandet: Bringebærsesongen er i gang

Etter ein tørr og heit juni starta juli med fleire lågtrykk som dansar rundt oss, og nedbørsmengdene varierer betrakteleg over heile Vestlandet.

Grovfôrsesongen har så langt vore bra. Nokre stadar er enga tørkeskada, og nesten alt grønt er avsvidd. Etablert eng med godt utvikla rotsystem taklar tørke godt, medan eit gjenlegg er meir sårbart for varig skade. Langtidsvarsla melder usikre mengder nedbør framover, og vi oppfordrar bøndene til å følgje med utviklinga i eigen eng.

Jordbærproduksjonen er utfordrande i år. I begynnande modningsfase var det stort sett for tørt og for varmt. På grunn av tvangsmodning har det blitt ein del små bær i felta. Men no snur det: kaldt og vått vêr kan skape utfordringar med rôteskadar, og bæra treng lenger tid for å bli hausteklare.

Bringebær dyrka i tunnel er tilgjengeleg no, og bringebær dyrka på friland er klar om kort tid. Høg temperatur og tørke i juni var utfordrande for bringebærprodusentane også, men mange har tilført ekstra gjødsel og vatn. Snart finn du ferske, norske bringebær i butikkar over heile landet!

Lena Abel, NLR Vest

Østlandet: Kornåkrene nærmer seg modning

Vekslende vær den siste tiden har gitt et godt «grovær», inkludert for sopp. Noe sjokoladeflekk har blitt funnet på åkerbønnene, og det er vel det som er igjen å forebygge på jordbruksvekstene. Noe høstbygg har blitt gyllen i fargen og det er ikke lenge til at det er klart for innhøsting. Noe vårsådd tidligbygg har også kommet langt, og mulighetene for å etablere høstraps er innenfor rekkevidden også der. Det er dverghybriden PR44D06 som blir anbefalt å så tidligst. Den er mest vinterherdig, samt at den har lavest vekstpunkt mot beiteskader gjennom vinteren. Den trenger også lengst tid til å oppnå optimal innvintringsstørrelse. Det er solgt mye fangvekstfrø i år, og de første høstsådde vekstene vil bli spredd i stående åker juli/august. Noen vil også etablere med såmaskinen rett etter tresking, der innhøstingen skjer tidlig nok.

Av grovfôrvekster har mye kommet bra fram til nå, men det har vært noe problematisk å få berga grønfôret, uten at det har blitt skader på underkulturen. Avlingen av førsteslåtten var jevnt god og av god kvalitet. Det samme gjelder de som har tatt en tidlig andreslått. Det ser ut til at vi får godt volum av grovfôrvekstene. Maisen fikk en liten stopp i begynnelsen av juni, men den rettet seg mye opp når vi fikk varmen ved St. Hans. Den har også begynt å strekke seg, og vi kan forvente å se blomstringen i slutten av juli.

I potetene ser vi at det er flekkvis med sikader, og det kan være lurt å iverksette tiltak hvis det svermer mye. Vi har mange timer med bladfukt den siste måneden, og det er dermed mye sporulering av tørråte. I Vestfold og Telemark er det gjort funn av tørråte.

Hønsehirsa trives godt i år både i åker og grønnfôr. Den sprer seg stadig over et større areal, og vi anbefaler å gå en runde for å se. Håndluking av enkeltplanter er det beste verktøyet en kan gjøre i disse tider. Enkelte steder er det så mye at det må planlegges hvordan en skal gjøre innhøstingen, samt at maskiner bør rengjøres ved flytting mellom skifter.

Anders Gjerlaug, NLR Øst

Fjellregionen: Kaldt og vått i fjellet, periodar med varme

Etter ein sein vår i fjellet, med låge temperaturar og tørt, vart det ein varmeeksplosjon og opp mot 25-30 grader sjølv på stølen. Graset sette fart og plutseleg byrja dei fyrste fjellplantene å skyte, omtrent som normalt. Aldri har eg målt så rask nedgang i energikonsentrasjon i graset som i siste varmeperiode. Eit fall i energikonsentrasjon heilt opp mot 0,002 FEm/dag er dobbelt så mykje som me normalt reknar med. Med så rask utvikling vert det spanande å sjå om me har greidd å hauste den fôrkvaliteten me ønskjer og trur!

Dei siste 1-2 vekene har det vore mykje nedbør, gode temperaturar og  god tilgang på råme. Me håpar derfor på god vekst. Kan dette gje oss mykje gras i år likevel?  Mange har hatt overvintringskader av sopp eller isbrann. Gode vekstvilkår i attlegg, grønfôr eller fjellgras vil kome godt med når rekneskapen på fôrmengde skal gjerast opp til hausten.

Etterslepet etter tørkeåret 2018 heng framleis ved. Det er mykje ugras med djupe rotsystem som har konkurrert godt og som i år er ekstra synlege i enga. Kan tida etter fyrste eller andre slått vere tidspunktet for å enkelt, og med liten avlingsreduksjon, ta knekken på dei mest brysame ugrasa?

Bøndene på stølen er på plass og lagar levande liv i kulturlandskapet. Beitande ammekyr, kalvar, kviger og nokre mjølkekyr kan treffast på i utmarka. Mjølkekua  beitar oftast på innmarka. Skal du på tur er det lurt å lære seg kuvettreglane som er hengt opp på infoplakatar fleire stader. Sauen er også der. Med 1/10 av storleiken er kanskje ikkje merksemda rundt korleis du oppfører deg mot den like stor. Likevel er det viktig at hunden som er med på turen vert teke godt vare på for å hindre uynskja handlingar frå både folk og fe.

Beitedyra (og viltet) treng ein trygg kvardag. Som grunneigar, stølseigar, hytteeigar eller ansvar for dyra sin velferd er vedlikehald av gjerdene viktig. Hugs å ta ein runde å sjå til at straumen i straumgjerdet er på plass, at nettingen heng ordentleg fast i stolpen, at gamle dårlege gjerde reistar  vert fjerna og at gjerdene ikkje heng og sleng.

Aslak Botten, NLR Østafjells

  

VARIABELT: Salome toradsbygg, Byneset i Trøndelag. (Foto: Håvar Endre Hanger, NLR Trøndelag)

Trøndelag: Variable forhold

Etterlengtet regn har kommet til Trøndelag, men det varierer om det har kommet nok regn til å dekke inn nedbørsunderskuddet.

De fleste grovfôrprodusenter er ferdig med førsteslåtten, men i høyden står det fortsatt mye gras. Grasdyrkere som bruker varmesum som beslutningsgrunnlag for høstetidspunkt for andreslåtten anbefales å regne temperatur fra første nedbør etter førsteslåtten.

Det er variabel tilstand i de trønderske kornåkrene, det blir ikke noe kronår. Hvis vi nå får bra med nedbør, viser erfaringer fra tidligere år med forsommertørke at vi vil få en del annengenerasjon korn på de arealene som ble sådd sist i mai. Med is i magen og godt stell av denne generasjonen kan det være mulig å høste tilnærmet normalavling.

Trønderbæra er på full fart ut i markedet, og vi nyter sommeren.

Marte Yseth, NLR Trøndelag

 

SOMMER: Nesten snøfritt på yttersida av Kvaløya, Tromsø. (Foto: Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord-Norge)

Troms og Finnmark: Slåtten i gang

Ivrige bønder er startet med førstslåtten på de stedene timoteien er i begynnende skyting, på spesielt rene timoteienger. Ellers venter andre på at graset skal bli lenger og fyldigere med mer bladvekst på engene som er med blanda grassorter. Det er store variasjoner i landsdelen, og noen helt nord holder enda på med våronn.

Jordbæra er i avsluttende blomstring, så nå kan man snart begynne å glede seg til å smake årets nordnorske jordbær. Blåbæra og multebæra har knytt seg, så vi kan håpe på en grei bærsesong.

Rogna er i full blomst med mye blomster, fuglelivet yrer og potetene er spira. Forsøksarbeid jobbes iherdig med, og det er nesten snøfritt på «yttersida».

Irmelin Stormo Fagerjord, NLR Nord-Norge

Rogaland og Agder: Regn seinkar ein tidleg andreslått

Juni månad var varm. Medan utviklinga i varmesum på Jæren (Særheim) i starten av juni var ei veke etter fjoråret, er den no om lag lik fjoråret. For dei som slo førsteslåtten tidleg er difor varmesummen nå godt passert 500, noko som gjerne er ein tommelfingerregel for å oppnå kvalitet på rundt 0,90 i fôreiningskonsentrasjon på andreslåtten. Men dessverre har mykje nedbør gjort at bøndene har mått la slåmaskinen stå i fred.

 

Det er uansett eit fåtal som planlegg slått no, på gardar med to-slåttsregime er dette gjerne den rolege tida. Gjødsla er ute igjen etter slått, høymola og anna ugras sprøytt, beitene pussa og klare for ny vekst og gardsfolket kan omsider få ein velfortent ferietur.

 

Går ein ut på ekrene nå kan ein sjå god effekt av vårens arbeid. Med gode forhold for både vårarbeid, og seinare gode vekstforhold, står mange gjenlegg fint rundt om i fylka våre. Nå ser ein også om vårens isåing av raigras var vellukka, mange plasser står håa fint å blenker i sola.

Bård Oliver Gjellestad, NLR Rogaland

 

Møre og Romsdal: Tid for familie, venner og deg selv

Slåtten er for lengst unnagjort selv på de seineste stedene, og de fleste fikk ut husdyrgjødsel og mineralgjødsel før regnet kom. Grovfôravlingene har vært svært ulike på ulike steder i fylket vårt, men jevnt over er det nok under middels i mengde. For de som har grovfôrproduksjon er det nå ei stillere tid der det er mulig å ta seg litt fri. HMS-rådgiver Kari Fløystad har skrevet en god artikkel om hvor viktig det er å ta seg fri, les den for inspirasjon og les om hvordan du kan finne «ei lita lomme mellom full guffe og søvn».

 

> Gode grunner til å ta tid til ferie

 

Vår bærrådgiver Aksel Døving forteller at jordbærsesongen nærmer seg toppen. Det er middels store avlinger med litt små bær. Det var svært tørt en periode, men med vatning gikk det bra likevel. Han tror små bær skyldes store temperatursvingninger dette året. Nå har det heldigvis kommet en del regn, og det ser ikke ut til at det har gjort skade på jordbæra, kvaliteten er fortsatt god.

 

Bringebærfeltene ser bra ut og lover gode avlinger. Innenfor frukt er det noe mer variabelt. Moreller og plommer blir det svært lite av pga. tidlig blomstring kombinert med langvarig snøvær i mai. Når det gjelder epleavlingene ser det foreløpig lovende ut.

Maud Grøtta, Landbruk Nordvest

 

Nordland: Litt sol, litt regn og litt vind

De fleste begynner å bli ferdige, og noen nærmer seg siste innspurt av årets førsteslått, mens andre velger å vente litt til. Avlinga er fortsatt noe lavere enn ønsket. Det meldes om noe ujevne avlinger på grunn av tørke, mye avhengig av jordsmonn og plantebestand, og en nokså brå overgang fra vinter til sommer. Nå er temperaturene lavere og litt påfyll av regn er det blitt. Det lover godt for en roligere grasvekst og mer avling i andreslåtten.

 

Vi håper på litt mer regn fremover slik at gjødsla kommer til sin rett. Det er en del utfordringer med spredning av husdyrgjødsel i så tørt vær, og det er observert rester av husdyrgjødsel fra i vår i enga etter slått.

 

Potetene vokser godt, kålen ser bra ut, og det ser lovende ut for jordbæra dersom det blir vannet tilstrekkelig. Nå ser vi også mye molteblomster på sine steder, men det meldes om lite annen skogsbær.

 

Vi anbefaler å få drenering i orden nå, det er gode forhold for grøfting og rensking av kanaler.

 

I Vesterålen har det vært full rulle denne uken med forsøksarbeid, det er jobbet både med eksisterende felt og etablering av nye felt.

Ida Jeanette Pedersen, NLR Nord-Norge

 

Les også:

Veksttorget uke 27: Store forskjeller fra sør til nord

Veksttorget uke 26: Følg med på skadegjørerne!

Veksttorget uke 25: Rask utvikling

Veksttorget uke 24: Sol, sommar og slåttever

Veksttorget uke 23: Lovende start på juni

Veksttorget uke 22: Forsinket, men god vekst

Veksttorget uke 21: Etterlengtet varme

Veksttorget uke 20: Vinter i mai

Veksttorget uke 19: Våren lar vente på seg i nord

Veksttorget uke 18: - Ei velsigna våronn i sør



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.