Veksttorget uke 29: Nå må det komme regn i nord

16.07.2020 (Oppdatert: 20.07.2020)

En uvanlig tørr sommer nord i landet skaper utfordringer for bøndene. Med mindre avlinger på førsteslåtten, er mange avhengig av god gjenvekst for å berge nok fôr – noe som er avhengig av nedbør.

IKKE KLART: Fortvilet bonde inspiserer enga si den 14. juli, og konstaterer at det er stykke fram til slått. FOTO: Helge Hamre

Veksttorget 2020 er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bondebladet. Hver uke rapporterer NLR-rådgivere om vær og vekst landet rundt i Bondebladet og på nlr.no.

 

Nordland: Vi trenger nedbør!

Når man ønsker seg regn, får man godvær istedenfor, og vi har mange oppgitte bønder rundt om. Fortsatt tørre forhold gir utfordringer med spredning av husdyrgjødsel – så fremt man ikke har en eng man kan pløye om etter spredning.
I Vesterålen har det kommet litt nedbør, men store, lokale variasjoner på hvor mye som kom og ikke minst hvor det kom. Uansett kom det langt fra nok.

I Lofoten er de jevnt over ferdig med førsteslåtten, hvor det også har vært svært tørre forhold. Det er også her meldt om lavere avling, men med svært god fortørk.

Med tørre høsteforhold vil årets fôr ha høyere tørrstoffprosent, og mange vil da ha mer fôr enn de er klar over. Det er viktig å veie ballene og ta ut fôrprøver for å få god oversikt over fôrmengden og kvaliteten.

I poteter er det nå snart radlukking og tid for første tørråtesprøyting. Det er startet varsle med tanke på tørråte, og da følges en modell kalt negativ-prognose. Denne viser nå 44. Potetene står rimelig bra, men har behov for vann.
Vi ber om regn – vi må ha regn! Både for gjenveksten og for å få gjødsla i jorda.

Ida Jeanette Pedersen, NLR Nord Norge

 

LOVENDE: Frodig erteåker av sorten Ingrid. FOTO: Håvar Endre Hanger, NLR Trøndelag

Trøndelag: Stor variasjon i nedbør

Det har vært varierende vær og temperatur i Trøndelag denne uka. Sommervarmen er nå på snarvisitt og det bugner av deilig jordbær.

Vi har store lokale variasjoner i nedbørsmengder. Noen steder har det kommet bra med regn og det er frodig vekst. Andre steder har vi fortsatt behov for mer regn.

Etterveksten etter førsteslått går tregt i disse områdene, men enga har i hvertfall skiftet farge fra lys til mørkegrønn.

Det er mye åker som ser stusselig ut, og på en del areal kom regnet for seint. Disse vil nå være kandidater for avlingsskade. Enkelte gårdbrukere har fått seg en brukbar overraskelse etter regnet kom og den åkre tetner til med brukbart potensiale. Da det kan bli sein innhøsting på noe areal, får vi håpe på en fin høst.

Håvar Endre Hanger, NLR Trøndelag

Fjellregionen: Håp om god andreslått

Det meste av førsteslåtten er i hus. Avlingene varierer mye på grunn av dårlig overvintring og noen tørkeskader. Som vanlig er det den nyeste enga som ikke leverer som ønsket. Fra flere er det meldt om avlinger på 60-70% av normalavlinga, men gjenveksten har kommet godt i gang og det er håp om en god andreslått. I de nordlige områdene er det fortsatt mye førsteslått igjen og været de siste dagene har gjort det utfordrende å få fortørk på fôret. Det har hver dag kommet byger som ødelegger for en god tørk.

Den lange tørkeperioden som vi hadde i juni har gitt sein spiring av gjenlegg og annet som ble sådd i juni. Væromslaget kom 29.juni og etterlengtet nedbør de siste 2 ukene har satt fart i veksten. 

For de ettårige vekstene, korn og potet, er det også store variasjoner, men det er mange fine kornåkere å se. Mandelpoteta ligger nok noe etter i utvikling, men i disse dager gjennomføres det hypping og den første tørråtesprøytinga er i gang. Når det gjelder frost har det vært nære på, men ingen frostnetter så langt i de lågere områdene. Noe sein setting gjør at årsavlinga neppe blir rekordstor.

Vidar Westum, NLR Innlandet

 

Rogaland og Agder: Innhøsting i sør

Med sol og varme kommer søte og gode bær ut i butikkene. I Agder er det full plukking av jordbær. Tunnelbringebær har vært i høsting i cirka to uker, og frilandsbringebæra er i begynnende høsting. Med varm januar og unormalt lav temperatur i mars, har vi mange bærfelt som bærer preg av frost- og vinterskader. Flere bringebærfelt er i dårlig forfatning og vil gi en dårlig sesong med lite bær. I pottebringebærfeltene høstes det bær av ypperste klasse – store, søte bær med fin kvalitet. Kraftige regnbyger gir utfordringer for frilandskulturene – både jordbær og bringebær.

Morellfeltene nærmer seg høsteklare. Det er generelt ujevnt med moreller på grunn av frost under blomstring. Det var en lang blomstringsperiode med mye forskjellig vær, lave temperaturer og lite insekter.

For gras er det bra utvikling. De som slo tidlig i juni nærmer seg andreslått. Bøndene i Agder fikk store grasavlinger på førsteslåtten, og er veldig fornøyd med det. Sol og varme på dagtid og regn nesten hver uke gir god vekst og lite vanningsbehov i enga.

Potetene er i god vekst. Tidligpotetene høstes og sendes ut til forbrukere som kan nyte gode norske poteter til sommermiddagen. Grønnsakene vokser også godt, det høstes salat og buntes gulrøtter. Frilandsagurkene trives bedre nå med litt mer sol og høyere temperaturer.

Anne Vintland, NLR Agder

 

 

Troms og Finnmark: Solrikt og tørt lengst nord

I Sør-Troms begynner mange å bli ferdig med 1. slått – særlig i ytre strøk og i lavlandet. Også i Nord- Troms og Finnmark er nå de første i gang. Store variasjoner i avling i hele fylket, mange steder under normalen på grunn av utgang i vinter og lite nedbør på forsommeren. Viktig med god oppgjødsling til 2. slått – blautgjødsel kan nå gi enga noe av den nødvendige fuktigheten.

Modne jordbær er rett rundt hjørnet. Bringebær i tunnel ser fin ut og er i full blomstring.
Kålflue og kålmøll er fremdeles ute og flyr, og gulrotflue er observert. Følg med på våre registreringer og anbefalinger. Poteten står bra, men enkelte plasser er den nok tørkestressa.

Svært frodig i utmarka, og lammene vokser godt. I skrivende stund er det full sommer i nord – og hvem vil vel ‘sova bort sumarnatta’?

Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord Norge

 

SJEKKER STATUS: Jarek Grodek, potetrådgiver i NLR Innlandet, sjekker nitratstatus i potetåkeren. I mange åkre er det behov for suppleringsgjødsling. FOTO: Kjetil Mostue, NLR Innlandet.

Østlandet: Behov for nitrogensupplering i potet

Potetåkrene står nå pent over hele Østlandet. For tidligpotet er det kun oppfølging av tørråtesprøyting heretter. For seinere sorter er det fortsatt aktuelt å følge opp med tilleggsgjødsling etter behov. Jarek Grodek og Kjetil Mostue hos NLR Innlandet opplyser at av nitratmålinger de har gjort har ca 10 % av målingene vist suppleringsbehov for N, utover planlagt gjødsling. De vil følge opp åkrer framover for å sikre jevn næringstilgang så lenge plantene trenger det.

Varmen i juni ga forhåpninger om tidlig innhøsting av korn, men etter kjøligere vær så langt i juli nærmer vi oss mer normalen igjen. Det betyr normalt enkle forhold for høstsådde vekster i sør, og at vi ender med lite areal av høstoljevekster nord på Østlandet.

Åkrene gulner og korna mates. Selv om snerpet på bygget er gult, er hele strået fortsatt grønt. Det kjølige været gir derfor gode muligheter for mating og at vi kan forvente fine korn i årets avling.

Andreslåtten er delvis unnagjort nordover på Østlandet. Avlingene har så langt vært gode, men kvaliteten varierer mer enn på førsteslått. Fortørk og regnvær er en vanskelig kombinasjon.

Harald Solberg, NLR InnlandetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.