Veksttorget uke 36: Sauen sankes

03.09.2020 (Oppdatert: 04.09.2020)

Når høsten banker på, sankes dyr inn fra fjell og utmark. Hjemme venter gode beiter og godt dyrket grovfôr.

SANKING: Over store deler av landet er sauesankinga godt i gang, og dyra kommer hjem fra fjell og beiter. Mye snø fra våren har gitt god beitesesong. (Foto: Morten Berntsen Livenengen)

Veksttorget 2020 er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Bondebladet. Hver uke rapporterer NLR-rådgivere om vær og vekst landet rundt i Bondebladet og på nlr.no.

Fjellregionen: Dyra på tur heim fra fjellet

Høsten har satt inn for fullt. Kalde netter med rim på morgenkvisten har gjort at graset i utmarka har skifta farge, og sauen trykker på gjerdene mot innmark. Dyra er på hjemtur. Sanking av storfe og småfe pågår, og det er spenning rundt vektene på dyra. Mye snø i fjellet i vinter ga langvarig snøsmelting, og friske beiter i lengre tid. Men kjølig og nokså regnfull juli er ikke det beste. Vi håper gode temperaturer i august kompenserer noe for det. Nå venter høstbeite hjemme, mens en del fortsatt har igjen andreslått. Vi får derfor en del spørsmål om valg av slåttetid. Graset går snart inn i herdingsprosessen for å greie vinteren. I den tida bør graset i stor grad fredes. Er ikke det mulig er det mange driftstekniske tiltak som kan settes inn for å spare enga mest mulig; avbeitingstaktikk, stubbehøyde og slåttetid.

Ellers forbereder vi pløyekurs og jordprøvetaking om dagen.

Mari Hage Landsverk, NLR Østafjells

Vestlandet: God tredjeslått

Dei bruka som har satsa på tre slåttar, melder om brukbare avlingar og gode hausteforhold. Det var ikkje spesielt tidleg slått for dei fleste i år, men dei som var tidleg ute og i tillegg har brukt den nye Vestlandsblandinga med bladgras, vart det gode avlingar med tre slåttar. I eit forsøk på Straumsnes, Fjaler, vart ei felt med denne blandinga hausta 9. juni, 24. juli og 1. september. Med fråtrekk på 20 prosent ensileringstap har denne førsteårsenga gitt om lag 1000 FEm per dekar i sommar.

Sanking av sau er godt i gang mange stader. Sjølv om det har vore gode beiteforhold i fjellet denne sumaren, er det på grunn av mykje snø i høgareliggjande område i vår og vårtørke varierande vekter. I snitt ligg vektene på eit normalår.

Eplehaustinga står for dørene. Siste delen av modninga har gått litt sakte, slik at plukkinga av dei tidligste sortane ikkje har starta for fullt. Den siste veka med låge nattetemperaturar har gjeve frukta fin farge.

Sigmund Larsen, NLR Vest

 

GODE RESULTAT: Klart for tredje slått i gjødslingsforsøk i førsteårseng sådd ved Vestlandsblanding på Straumsnes i Fjaler, Vestland. Det vart hausta 9. juni, 24. juli og 1. september. Med fråtrekk av 20 prosent ensileringstap har denne førsteårsenga gitt om lag 1000 FEm per dekar i sommar. (Foto: Sigmund Larsen, NLR Vest)

Møre og Romsdal: September og ny årstid

Hausten har kome med skarp luft og kjølige netter. Nokre har observert rim om morgonen, men på dagtid har det vore ein del fint vêr med sol. Nokre har nytta finvêret til å ta ein tredjeslått. Sau har begynt å kome på innmarksbeite somme plassar.

Vi i Landbruk Nordvest er klare for ny runde med jordprøvetaking hos medlemmane våre. Det er berre å melde ifrå om du treng nye jordprøver.

Opptaking av gulrot på Smøla er i gong, samt noko plukkhausting av kålrot. I Sunndal er opptaking av lagringspotet starta. Finvêret har gjort det mogleg med noko tresking i same området, men på grunn av mykje etterenning blir nok mykje av åkrane treska etter midten av september. Hos bærdyrkarane er sesongen over, men det er noko aktivitet med plantevernarbeid og rydding av gamle felt.

Mange er glade for at hjortejakta er i gong, både dei som ivrar for jaktgleda og dei som opplever mykje beiteskade på innmark.

Nina Iren Ugelvik, Landbruk Nordvest

KUNNSKAPSDELING: Landbruk Nordvest, NORSØK og NIBIO samarbeidet om markdag om økologisk matkorndyrking på Mogstad i Surnadal, Møre og Romsdal. (Frode Grønmyr, Landbruk Nordvest)

 

Finnmark og Troms: Høst!

Høstmåneden september er godt i gang. I nord venter vi på fargeeksplosjonen som kommer når løvtrærne skifter farge, det har så vidt startet. Andreslåtten er i full gang der man har to slåtter. September betyr sauesanking, og mange sauebønder har smurt fjellskoa og er klar for flere dager i fjellet. Tidligpoteten er tatt opp, og om et par uker er det høstpoteten sin tur. Akkurat nå er det gulrota som høstes. Bærene modnes i fjellet og blir søtere for hver dag. Nå er det bare å plukke så mye som mulig før første frostnatta er her.

Vi rådgivere er i gang med jordprøvetaking som legger grunnlag for en god gjødslingsplan. Jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4.-8. år. Leid jord og nydyrking skal tas jordprøve av innen to år etter at det er tatt i bruk.

Ida Karlstrøm, NLR Nord Norge

 

Veksttorget tidligere uker

Uke

Lenke

35

Lovende høst

34

Gras for mange firbeinte

33

Gode avlingar og godt arbeidsvêr

32

Dei fyrste plommene er hausteklare

31

Stor etterspørsel etter dei søte, raude

30

Pass opp for soppen

29

Nå må det komme regn i nord

28

Sommer og bærsesong

27

Store forskjeller fra sør til nord

26

Følg med på skadegjørerne!

25

Rask utvikling

24

Sol, sommar og slåttevêr

23

Lovende start på juni

22

Forsinket, men god vekst

21

Etterlengtet varme

20

Vinter i mai

19

Våren lar vente på seg i nord

18

Ei velsigna våronn i sør

 

 

 

Østlandet: Innhøstinga går på skinner

Forholdene for høsting kunne knapt vært bedre. Kornet i Vestfold var stort sett i hus allerede før august var omme. Kornavlingene er gode, og kvaliteten er også jamt over god. Mye høstoljevekster er sådd og er i god vekst, og høstkornet er på vei i bakken i disse dager. Min hverdag de siste ukene har vært dominert av rådgiving omkring vekstavslutning i potet. Reglone, som har vært brukt som svimiddel siden på 80-tallet, er forbudt fra i år. Spotlight Plus og Gozai kan brukes i høst, men begge virker senere og dårligere enn Reglone. «Riktig» sprøytevær og sprøyteteknikk er svært viktig for å få godt resultat om en har litt frodig potetris. Høsting av poteter er så vidt i gang, og prøvegravinger viser at potetavlingene blir i overkant av normalt. Kvaliteten er stort sett meget bra, men svartskurv har gjort en del skade i noen åkere.

Siri Abrahamsen, NLR Viken

 

Rogaland og Agder: Varm avslutning på august

Sol og varme dager har gitt gode forhold for grashausting, og mange fikk god fortørking på tredjeslåtten de siste dagene i august. Det har flere steder meldt om noe svake avlinger på tredje slått, og vi antar at det kan ha sammenheng med svært gode avlinger på første og andre slått, samt en del utvasking av næringsstoff i juli.

 

Det er høysesong for uttak av grovfôrprøver, og foreløpig viser resultatene av prøvene at det generelt er god nærings- og gjæringskvalitet på førsteslåtten. Proteininnholdet er i mange tilfeller noe lavere enn forventet ut fra høstetidspunkt og det kan antagelig ses i sammenheng med uvanlig store avlinger, spesielt på første slått.

Ingrid Møgedal, NLR Rogaland

 

Nordland: Sol, varme og et par frostnetter

Uka har vært preget av sol og varme i hele fylket, men i indre strøk viser potetriset at vi også har hatt våre første frostnetter. De som ikke allerede er ferdig, er nå i full gang med andreslåtten og kan melde om en veldig god avling. Dette er godt å høre da mange opplevde en mager førsteslått.

 

Vi anbefaler alle å telle over for å få en god oversikt over hva man har av fôr før vinteren. Så man vet hva en har i pluss eller minus.

 

Potethøstinga er også i gang noen steder. Til helgen er det meldt regn i store deler av fylket, og det er viktig å fortsatt tenke på tørråtebekjempelsen. Høymolen står godt hos mange, og det er fortsatt mulighet for ugrasbekjempelse. Den flotte bærsesongen begynner å ta slutt. Kornet begynner å modnes så vi håper på fint vær til kornhøstinga.

Ida Schjerven Kvestad, NLR Nord Norge

 

HØSTAKTIVITET: Jordprøvetaking i Kvænangen, Troms, med Kvænangstindan i bakgrunnen. (Foto: Ida Karlstrøm, NLR Nord Norge)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.