Veksttorget uke 20: Vinter i mai

14.05.2020 (Oppdatert: 15.05.2020)

Etter en lovende start på vekstsesongen er det nå snø og kulde som preger store deler av landet. Våronna og veksten har stoppa opp.

Midnattsol og 1,7 meter sne i Langfjordbotten, Finnmark, onsdag 13. mai kl. 23.45. (Foto: Ida Karlstrøm)

Finnmark og Troms: Mer sne, og midnattssol

Ny uke startet med mer snevær. 20-30 cm sne la seg i løpet av ett døgn flere steder i regionen. Men midnattssola er her, så dagene er lange og lyse! Lamminga er i full gang. Gås, tjeld og måse lager liv og røre, og minner oss på at det er vår.

Mye sne, også i fjellet, gjør at reindriftsnæringa sliter med beite til reinen, og fôrsituasjonen er stram. Men det er (heldigvis) ikke tele i bakken, så tininga vil nok gå unna bare temperaturen øker. Flere, spesielt i innlandet, har snøåtet (kjørt ut f.eks. svart kalk) for å framskynde tininga.

På kysten i Sør-Troms settes poteten i jorda så fort det blir væromslag, her er det avberra flere steder. I første bygda i Finnmark, Langfjordbotn, måles det nå 170 cm sne på flatmark. Ingen fare for møkkspredning på 17. mai!

Ida Karlstrøm, NLR Nord Norge

 

Bilete teke før den verste kulda slo inn. (Foto: Dag-Arne Eide)

Vestlandet: Frå berr overkropp til snø heilt ned

I førre melding skreiv vi at det går mot ein god sesong. Bøndene hadde nytta godvêret til å stelle både åkrar og eng. Vi såg lettkledde og positive bønder i arbeid i april. Dei som ikkje var tidleg i gang, slit no med å få gjort arbeid ute. Det har vore mange dagar med svært kjøleg ver med snø heilt ned i låglandet. På Vestlandet blir det den kaldaste mai månad i "manns minne". Framleis kan bøndene håpe på gode grasavlingar, men slåtten blir sein i år. Dårleg vekst i sauebeita og svært mykje snø i fjellet, gjer at bøndene må halde dyra lenge heime. Det kan fort tære på det som skulle vore neste års vinterfôr.

Plomme- og morelltrea blømer. Det er stor fare for at det kalde veret, også med frostnetter, har gjort skade på avlingane. For anna frukt kan det framleis gå bra. Det same gjeld for jordbær og bringebær, men seint blir det.

Dag-Arne Eide, NLR Vest

 

Såing av rotpersille. (Foto: Hilde Marie Saastad)

Østlandet: Gled deg til de norske grønnsakene kommer!

Det var kjølig og det falt til og med noen snøfiller forrige uke. Grønnsaksprodusentene kom tidlig i gang med våronna i år, og mye er i bakken, samtidig som mye skal i bakken i nærmeste framtid. Gulrot og kålrot under plast fikk en god start, og når det blir litt varmere blir det laget luftehull slik at plantene kan akklimatiseres før plasten skal av. Plasten er allerede tatt av på den tidligste kålen.

Beter som er sådd tidlig, og til og med noen felt med rotpersille, som normalt bruker lang tid, har begynt å spire.  Løken titter også forsiktig frem. Det meste av rotvekstene er sådd. Det plantes knollselleri og kålvekster og såes frilandsagurk til Stabburet. Nå er det viktig å få til ugrasbekjempelsen fremover, og å følge med på skadedyrsituasjonen.

Hilde Marie Saastad, NLR Øst

Løken har begynt å spire i Rygge (Foto: Hilde Marie Saastad)

 

Rogaland og Agder: Godt med litt regn

Det såg ut til å bli ein tidleg vår, men dei siste par vekene har det vore kaldt. Frost i midten av mai er òg litt vel spennande for dei som driv med frukt eller tidlegproduksjonar.  

Fleire veker med tørt vær har gitt gode forhold for maskinarbeid. Det meste er godt i rute. Regnet som kjem nå er ønska velkommen, særleg sidan det er varsel om varme etterpå. Veksten i beitene har bremsa første del av mai. Det er veldig mykje snø på fjellet, og dette vil truleg gi sein fjellsending.

Men det ligg ennå perlekjeder av rundballar etter det gode avlingsåret i fjor. Alt så langt tyder på eit godt fôrår dette året òg. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland tar kvar veke ut prognosehaustingar av raigras og timotei frå fem ulike geografiske stader for å kunna gi råd om optimal slåttetid.

Annlaug Fludal, NLR Rogaland

 

 


 

 

 

Veksttorget 2020 er et samarbeid mellom Bondebladet og Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Hver uke rapporterer NLR-rådgivere om vær og vekst landet rundt i Bondebladet og på nlr.no.

 

Trøndelag: Venter fortsatt på våren

Store deler av Trøndelag preges av nysnø og minusgrader om natta, helt ned til sjøen. Der hvor det allerede har blitt bart legger nysnøen seg om natta for så å tine bort på dagtid. Langtidsvarslet er heller ikke særlig lystig lesning, da dagtemperaturene ikke overstiger ti varmegrader.

 

Mange får nok noen ekstra dager til å forberede seg på våronna. Det er viktig å bruke dagene til noe positivt og ikke gå å ergre seg over ting en ikke kan få gjort noe med. Det kan være vel anvendt tid å ta en ekstra sjekk på utstyr som står lagret og venter på å bli tatt i bruk når våronna, og slåtten setter inn for fullt. Da slipper en i hvert fall å irritere seg over at utstyret ikke fungerer som tiltenkt når en har bruk for det.

 

Mange lam er født i løpet av våren, og venter nå på å slippe ut på innmarksbeite sammen med sine mødre. Men først må vi få se mer til sola, og temperaturen både om dagen og om natta må øke for at snøen skal tine bort, og graset får begynne å vokse der hvor det allerede er bart.

Aage Krokstad, NLR Trøndelag

 

Møre og Romsdal: Full vinter

Det snør og det snør. Riktignok er det plussgrader og der det ikke ligger snø fra før smelter nysnøen nesten i takt med nytt snøfall. Men det ligger nå snø over det meste av fylket og i fjellet er det kommet store mengder.

 

Med snødekke og klissblaut jord er det full stopp på våronna. De som har gjødsla er urolige for om mye gjødsel forsvinner med nedbøren, og de som ikke har gjødsla er redd for at de blir ugunstig seine, med kort tid fra gjødsling til høsting. Det går jo som kjent ut over både avlingsmengde og kvalitet.

 

Korn, poteter og gulrot som er kommet i jorda tåler nok dette været tålig bra og likeså bærplanter som ikke har begynt blomstringa ennå. Blant frukttrærne er det morell og plomme som står i blomst og får dårlig pollinering, mens epletrærne ikke har blomstra ennå og dermed kan få gode forhold om været snur. De som ikke har fått sådd korn vil etter hvert måtte vurdere å skifte fra seine sorter til tidligbygg. Vi risikerer at jordarbeiding og såing blir i juni og da er det kort sesong igjen.

 

Vi registrerer også at rådyr har kommet i gang med kjeinga, og må vel si at det er bekymringsfullt under disse forholda.  Lamminga er jo også godt i gang og normalt skulle vi sett spretne ulldotter på friskt beite i disse dager, men det får vente. Det er unektelig en rar drivhuseffekt vi opplever dette året.

Sverre Heggset, Landbruk Nordvest

 

Fjellregionen: Byrjar å bli lei vinteren

Vekstrapport frå fjellbygdene blir denne gongen frå sauefjøset, for det er einaste staden det veks for tida. Vinteren byrjar vi å bli lei! Snø frå starten av oktober til no gjev oss også utfordring med vinterskade på enga. I tillegg til langvarig snø har den ustabil vinter ført til isdekke ein del plassar som gjeve isbrann.  

 

Vi ventar med lengsel på det grøne graset ute no, og i fjøset er det fullt av sau og lam som ønsker å koma ut. Heldigvis er det att mykje vinterfôr i området.

 

Også i potetlageret er det liv i fjellmandelen, men den har det best der den er inn til vidare. Det er ein spesiell vår, men landbruket stoppar ikkje opp på nokre månadar, her går årshjulet som vanleg. Vi trosser snø og minusgrader og gleder oss over nytt liv inne.

Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag

 

 

 

 

 

 

 

Planting av knollselleri på Jeløy. Det er satt ut gule limfeller for å registrere sverming av gulrotflue. (Foto: Ninni Christiansen)

 

 

Les også



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.