Veksttorget uke 21: Etterlengtet varme

20.05.2020 (Oppdatert: 26.05.2020)

Kaldt vær over hele landet har gitt dårlig vekst og fare for skade i noen kulturer. I deler av landet har bøndene måttet vente lenge på våronnvær.

FAVORITT: Rapsblomster er populære blant bier og andre pollinerende insekter. Her er honningbia på besøk i en økologisk høstrapsåker. (Foto: Silja Valand, NLR Viken)

Veksttorget 2020 er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Bondebladet. Hver uke rapporterer NLR-rådgivere om vær og vekst landet rundt i Bondebladet og på nlr.no.

 

Østlandet: Blomster, bier og nattefrost

For fruktdyrkerne på Østlandet har våren vært kaldere enn ønsket. Flere perioder med nattefrost under blomstringen kan gi skade på fruktblomsten. Det kan føre til at den ikke utvikles til frukt, eller at fruktene blir skadet med «kork» i det glatte epleskinnet. Ennå vet vi ikke utfallet, men vi har tidligere sett at det kan gå bra.

Høstrapsen blomstrer også på store deler av Østlandet. Blomstene er en favoritt blant bier og andre pollinerende innsekter, som besøker de gule åkrene når vær og temperatur tillater en flytur.

Ellers gjør kjølige temperaturer at veksten går sakte både hos kulturplanter og ugress. Vi har varmere vær i vente, og har du ennå ikke lagt strategien for ugrasbekjempelse er tiden inne. Øv deg på å kjenne igjen de vanligste ugressene på din gård. Da har du et godt utgangspunkt for valg av bekjempelsesstrategi. Øvelse gjør mester!

Hanna Pauline Næss Holm, NLR Viken

 

Agder og Rogaland: Store forskjeller

Sjelden har vi sett større vekstforskjeller fra kyst til innland enn denne våren. Før den siste snøen har smelta i fjellbygdene er tidligpotetene klar til høsting på solkysten mellom Grimstad og Søgne. Kald nordavind og frostnetter har vært en felles utfordring den siste tida. Eng og beite har stått i stampe, og tidligkulturene har vært under konstant fare for frostskader. Nå trenger vi varme og passelig med regn for å få i gang fotosyntesen i alt som skal gro. Samtidig er det så mye snø i fjellet at flomfaren lurer i bakgrunnen.

I en vanskelig tid for landet er det gledelig å se at norske forbrukere er mer opptatt av norske matvarer enn på lang tid. Vi får håpe at folk flest forstår at det er verdt noen kroner ekstra å kunne være mest mulig selvforsynt med matvarer vi kan produsere her mot nord.

Sigbjørn Leidal, NLR Agder

 

Vestlandet: Etterlengta varme

Alle produksjonar merkar den seine våren, så det er godt temperaturen er på veg opp. Det kjølege veret har ført til at grasveksten har stått i ro ei stund. Det er positivt for busking, men ei utfordring for sauebøndene som skal ha dyra ut på vårbeite. I lågareliggjande strøk kom møka ut i april, medan høgareliggjande område ikkje har kome i gang før no.

Bløminga i moreller og plommer er på hell. Temperaturane har ikkje vore optimale, men biene har vore ute når det har vore litt sol. Dei siste dagane har det vore full aktivitet. Det er likevel for tidleg å seia noko om setjinga. Pærene er over toppen, og epla godt i gang. I bærfelta går veksten seint, og både her og i frukthagane er bladverket ljost etter den lange kjølege perioden. Bladgjødsling er no viktig for å fremja setjinga.

Endre Bjotveit, NLR Vest

GODT I GANG: Epleblomen kjem fort med litt varme. (Foto: Endre Bjotveit, NLR Vest)

 

Møre og Romsdal: Snøbyene har dominert

Når vi i dag skriv 20. mai inneheld endeleg vêrmeldingane både sol og tosifra tal varmegrader. Så langt i mai er det snøbyene som har dominert. Ei snøbye eller to er ikkje uvanleg på Nordvestlandet i mai, men i år har kulden og nedbøren vore sjeldan langvarig. I indre og høgare strøk ligg det mykje snø enno. Det står att å så ein god del korn i Møre og Romsdal. På åkrane som vart sådd i månadsskiftet tek det omsider til å bli grønt, og her må det nok ekstra gjødsel til etter all nedbøren.

Mykje av potetene er sett, men det kalde vêret gjer at spiringa går seint. I bærfelta har det også gått sakte, men det ser ut til at overvintringa har vore god. Sauer og lam har stått inne i vintervêret, no får dei endeleg sleppe ut. Medan sauene har stått inne har hjorten forsynt seg godt av innmarka mange plassar.

Frode Grønmyr, Landbruk Nordvest

HJORTEGJERDE: Mens husdyra står inne og et fôr frå i fjor, går hjorten over alt og plukkar det beste av spirene frå i år. Ved å gjerde inne eit lite område, ser ein kor hardt beitepresset er. Bildet er tatt 7. mai i Skeidsdalen i Gjemnes, Møre og Romsdal. (Foto: Maud Grøtta, Landbruk Nordvest)

 

Trøndelag: Venter på våronnvær

Nå har det vært tre uker med kaldt og dårlig vær som minner mer om vinter enn vår. Regn, kulde og jevne snøbyger satte en brå stopper for det som begynte å nærme seg laglige forhold for våronn. Så langt har mai hatt en gjennomsnittstemperatur fem grader lavere enn normalt.

I de tidligste områda kom litt i gang med våronna i månedsskiftet april-mai, anslår at ca. 20 prosent av kornarealet i Trøndelag har blitt sådd. Selv om vi har hatt dårlig våronnvær mange ganger tidligere, er det er nok lenge siden det er gjort så lite våronn i Trøndelag fram mot siste del av mai.

Når en nå igjen kan starte opp med våronn, så bør en vurdere om en skal redusere nitrogentildelingen og øke mengden såkorn. Når en ligger 2 til 3 uker etter det som er normal såtid, øker sannsynligheten for mer drivende vær og dårligere forhold for busking. Da bør såmengden økes for å få tilstrekkelig planteantall. 

Mye av husdyrgjødsla er utkjørt på grasarealene, men mange har ikke ennå spredd mineralgjødsel.  Det kjølige været har gjort at veksten på beiter og gras utvikler seg seint. Det tyder på at det vil bli et år der en bør satse på to slåtter på enga og ikke tre. Så får vi se om det slår til at "Mai kulde gjør bondens lader fulde"

Jørn Ketil Brønstad, NLR Trøndelag

VÅTT: Behov for dreneringstiltak? (Foto: Jørn Ketil Brønstad, NLR Trøndelag)

Fjellregionen: Endelig smiler sola til utålmodige bønder igjen

Etter en laaaang periode med tørt og kaldt "vintervær" har temperaturene nå økt både natt og dag. "Vinterværet" stoppa all vekst som noen steder ble satt i gang i varmeperioden i april. Temperaturøkningen med det første ser ut til å bli nokså moderat. Det borger for god busking og tette enger.

 

Da våren har vært nokså tørr, bør det nå på skarp jord tenkes vanning til graset. Noen sliter med en del vinterskader, og det er mye våronnarbeid som blir utført i disse dager med møkkjøring, kalking, gjenleggssåing m.m.

 

Noen dyr har blitt sleppt ut på beite veldig tidlig og har svært lite grastilbud. Det gir for så vidt en myk overgang til beitesesongen, men det er svært viktig at det da blir gitt godt med tilleggsfôr. Etter det gode grovfôråret i fjor er det god tilgang på vinterfôr heldigvis. I nedre dalbygder var noen svært tidlig ute med å få kornet i jorda, men vekstbremsen ble satt på også der, og det er bare så vidt oppe av jorda.

Mari Hage Landsverk, NLR Østafjells

 

Nordland: Våren har kommet hos noen

I indre strøk er det fortsatt mye snø og lite som minner om vår. Gjødsellagre og sauehus er sprengte, og det snør fortsatt.

 

Utover og langs kysten er det derimot tegn til litt spiring. Mens noen venter på at den siste snøen og regnet fra forrige uke skal tørke er andre i fullgang med pløying og såing, også av gulrot. Lammene har så smått begynt å springe rundt på beitene enkelte steder.

 

Varmen har virkelig latt vente på seg så langt denne måneden, men alle ser fram til finværet som er meldt framover og håper med det at våren snart kommer for alle i Nordland.

Ida Schjerven Kvestad, NLR Nord Norge

 

Troms og Finnmark: Det har stoppet å snø

Været har letnet, temperaturen har økt litt og vi har fått noen dager med sol. Som alltid er det likevel variasjoner, fra lengst i nord og øst, til sør i Troms. Øst i Finnmark begynner enga så smått å grønnes på barflekkene der snøen er borte. Handelsgjødselsekker er observert ute på gårdene, og lamminga nærmer seg slutten.

 

Når vi kommer til Vest-Finnmark og Troms, er det fortsatt mye snø. Det begynner likevel å bli bart rundt hus og fjøs, og ned mot sjøen i sør- og vestvendte områder. Krokus og nøkleblom blomstrer inne ved husveggen. Rogna spretter snart ut, men bjørkeskogen er fremdeles svart. Lengst sør i Troms er det en anelse møkkerlukt i luften, og våronna er rett rundt hjørnet. Noe sau og lam er ute på lufting, men noe grønt er det foreløpig vanskelig å finne. Det meste er nok minst ei uke forsinka.

 

Det meldes om fare for flom om temperaturen stiger brått framover. Vi håper derfor på sakte snøsmelting, da ingen ønsker seg gjentakelse av storflommen i 2012!

Ellen Reiersen, NLR Nord Norge

 

 

Les også:Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.