Veksttorget: - Ei velsigna våronn i sør

30.04.2020 (Oppdatert: 04.05.2020)

Snøfattig vinter og tidlig vår har ført til at våronna er i god gjenge på store deler av Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Lenger nord og høyere over havet er det fortsatt ikke helt klart for våronn. Vi starter denne uka det tradisjonelle Veksttorget. Hver uke framover kan du holde deg oppdatert på vær og vekst landet rundt.

Setting av forsøksfelt med tidligpotet i Reddal ved Grimstad, 30. mars. Jørund og Jens måler opp feltet og fordeler de ulike sortene. (Foto: Sigbjørn Leidal, NLR Agder)

NLR-rådgivere over hele landet har i over ti år rapportert om vær og vekst på Veksttorget i dagsavisa Nationen. Rapportene har stått på trykk hver lørdag i vekstsesongen fra april til september. Landet har vært inndelt i åtte regioner og rådgivere i hver region har byttet på å skrive de ukentlige rapportene.

I 2020 har vi inngått avtale med ukeavisa Bondebladet om videreføring av Veksttorget, med start i utgaven som kommer i uke 19.  

Vi vil også publisere alle vekstrapporter på nlr.no, og «tjuvstarter» litt her med noen regioner allerede denne uka.  

 

Agder: Ei velsigna våronn

Det har vært en våt, snørik, vindfull og mild vinter på Agder. På Bjåen i nord snør det 30. april, og midt i mars målte de 2,5 meter snø. Det har kommet uvanlig mye nedbør til og med mars, mens det i april kun kom 12 mm regn på NIBIO Landvik, Grimstad, fram til rotbløyta den siste aprildagen.

Våronna kom tidlig i gang med gjødsling av eng, såing av gulrot og setting av tidligpotet langs kysten. Deretter har det gått slag i slag i det fine været i april. Det har vært litt utfordringer med nattefrost mange steder, og etter hvert tørke og behov for vanning.

Nå står tidligpotene fint med grønt ris under fiberduken, og tidligjordbæra nærmer seg blomstring.

Det er ei velsigna våronn i ei merkelig tid med koronatrusselen hengende over oss. Det siste har skapt store utfordringer for bær- og grøntprodusentene som har problemer med å få nok arbeidskraft i våronna, og frykter at de ikke får nok folk i høstinga heller.

Med denne rotbløyta, kan en regne med god vekst og håpe på en grøderik og fin vekstsesong.

Inger Birkeland Slågedal, NLR Agder

 

Østlandet: Tidlig våronn

Lite nedbør og tørre og fine forhold gjorde at mange bønder startet våronna allerede de første dagene i april. Det var stor aktivitet på jordene over hele Østlandet. Det er sjeldent at så mye av våronna er unnagjort på et så stort område så tidlig som nå. 

Det har vært en mild vinter og lite snø på det meste av Østlandet. Det er allikevel en god del av høstkornet som er harvet opp og sådd om grunnet ujamnt plantedekke og svake planter nå om våren. Dette skyldes dårlig etablering under de våte og vanskelige forholda det var under såingen i fjor høst. 

Høstrapsen nærmer seg blomstring allerede og vil stå full blomst i hele mai.  Det har vært en tørr april, men nedbør de siste dagene gjør godt for høstsådde vekster og eng.

NLR har nå anlagt og sådd mange forsøksfelt over hele Østlandet.

Bjørn Inge Rostad, NLR Øst

 

Grønt gras og kvite fjell i Øksendal i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, 29. april. (Foto: Hilde Hegnes)

Nordvestlandet: Sommar i sikte!

På Nordvestlandet er vi komne godt i gang med våronna mange stader, både ute på kysten og inne i dei varme fjordane våre. Oppe i høgda og framme i dalane derimot, må ein nok vere tolmodig nokre dagar til. Det vil seie at vi har store variasjonar i fylket vårt, frå dei som er ferdig sådd til dei som ikkje har kome seg utpå i det heile teke so langt.

Frå Midøya vest for Molde har store lammeflokkar fått sleppe ut gjennom fjøsdøra. I den store nye jordbrukskommunen Hustadvika går våronnarbeidet som ein leik. “Alle” let vel.  Eit relativt nytt fenomen ein no ser, er mange bønder som driv vedlikehaldssåing på engareala.

På Gjermundnes Landbruksskule har vaksenagronomane praksisdag med pløying. Meldingane derifrå er at jorda er fantastisk lageleg, og pløgsla er klar til vidare jordarbeiding umiddelbart.

Jordbærplantene ser ut til å ha klart seg svært godt gjennom vinteren. For bringebæra er det enno litt tidleg å konkludere. I fruktgrenda Linge står plommetrea i full bløming, Også i dei tidlegaste søtkirsebærsortane ser ein dei første blomstrane

På Sunnmøre er somme så å seie ferdig med både møkkakøyring, gjenleggsarbeid og spreiing av handelsgjødsel.  Då kan ein vel seie at ein er brukbart i rute. Når ein reknar fem veker frå gjødsling til slått, kan ein bestille godt slåttever til første veka i juni.  

Bjørka byrjar å bli grøn og det luktar skit fleire stader på Nordmøre. I tillegg kan små, lykkelege lam sjåast springande rundt om. Det har vore kaldt og bløtt i april til tross for ein ganske varm periode, men jorda byrjar no så smått å tørke opp rundt omkring. På Tingvoll og i Gjemnes er dei stort sett i gong med å få ut møkka, men graset har ikkje kome så veldig godt i gong enno. Mykje jord er framleis nokså blaut og det er kaldt om natta.

Når det gjeld potet så har sunndalingane kome i gang. Dei tidlegaste tidlegpotetane kom i jorda i byrjinga av april og det ligg no fleire åkrar dekt med plast i Sunndal. Potetbøndene er ivrige på å vere med på salet av dei første tidlegpotetane allereie veka før St. Hans. Det har også allereie blitt sett små mengder av potet som skal til lagring. Potetene har enno ikkje spira, men det er nok rett rundt hjørnet no med meir sol og varme i lufta.

Nokre få areal har blitt sådd med korn, i alle fall i Sunndal og Surnadal.

På Smøla har dei sett i gang med å så gulrot denne veka. Ca. 20 daa har blitt sådd. Fleire har vore utpå med møkkaspreiiaren, men det kjenst framleis nokså tidleg. Det har vore kaldt og noko nedbør, som gjer at det tek tid å tørke opp. Fleire er også i gang med gjenleggsåing i dette området, mange med supplering av raigras.

Landbruk Nordvest har kome i gong med forsøkssesongen og har anlagt både forsøks- og demofelt fleire stader.

Hilde Hegnes og Jon Geirmund Lied, Landbruk Nordvest.

På Smøla har dei sett i gang med å så gulrot denne veka. (Foto: Jørgen Holmen)

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.