Veksttorget: Våren lar vente på seg i nord

07.05.2020 (Oppdatert: 07.05.2020)

Veksttorget 2020 er et samarbeid mellom Bondebladet og Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Hver uke framover rapporterer NLR-rådgivere om vær og vekst i hele landet i Bondebladet og på nlr.no.

Mens det fortsatt ligger mye snø i Nord-Norge flyttes allerede sauen til utmarkbeite i Ølensvåg, Rogaland. (Foto: Harald Hetland)

Troms og Finnmark: Vinteren har ennå ikke sluppet taket

Det ligger fortsatt mye snø over hele regionen etter en snørik vinter. På de tidligste plassene langs kysten har hestehoven så vidt tittet frem, men du skal ikke mange høydemeter opp før snøen er så kompakt at du kan gå hvor som helst uten ski.

Tidlig snødekke og lite tele i bakken gir håp om lite overvintringsskader og rask smelting. Forrige uke åpnet med røde tall på termometeret og regn som har gjort at snøsmeltingen har skutt fart. Det er likevel lenge til det vil være forsvarlig å starte våronna.

Grønnsaks- og jordbærprodusentene har så vidt startet i veksthusene. Lammingen er i startfasen for mange, og snømengdene gjør at plassmangelen kommer til å merkes ekstra godt i år, da det vil være vanskelig å benytte utearealer som normalt. Det virker som forhold i beitesesongen og høsten i fjor kan ha gitt en noe lavere lammingsprosent enn normalt. Fra Øst-Finnmark meldes det om forholdsvis stor etterspørsel etter grovfôr og mange bønder håper på et relativt tidlig beiteslipp i år.

Anne Kristiansen, NLR Nord Norge

 

 

Eplehage og eng på Boggestranda i Molde kommune, Møre og Romsdal, 5. mai. (Foto: Hilde Hegnes)

Møre og Romsdal: Våren har tatt pause

Siste uka i april var det stor optimisme i nordvest, med oppholdsvær og greie forhold for våronn flere steder. Men så ble det vått igjen. Regnskyll og kaldt vær gjør at det må avventes før det kan kjøres på jorda. Noen rakk å kjøre ut alt eller deler av møkka mens det fortsatt var tørt vær, mens andre ikke har kommet utpå i det hele tatt. Selv om det er ganske kaldt blir det likevel mer og mer grønt for hver dag der snøen har vært borte en stund. Det er store variasjoner på hvor langt våren har kommet i fylket. Noen steder har snøen akkurat gått og i de høyereliggende bygdene ligger snøen ennå, men er i ferd med å forsvinne.

I ytre og lavereliggende deler av fylket er de aller fleste ferdig med husdyrgjødsla, og noen har starta med mineralgjødsla. På grunn av det kalde været og varsel om fortsatt kaldt og vått vær, venter flere med mineralgjødsla. Flere gårdbrukere er usikre på hva som lønner seg: vil den kalde jorda kombinert med mye nedbør gi utvaskingsfare? Skal de vente med mineralgjødsla og heller redusere mengden gjødsel siden en kommer nærmere planlagt slåttetidspunkt? Dette er ei problemstilling flere gårdbrukere er bevisst i disse tider, og spurt rådgiverne om. De fleste bør utpå så snart som mulig, dersom forholdene tillater det og graset er i vekst. Det kan bli lenge til neste periode med laglige forhold.

Hilde Hegnes, Landbruk Nordvest

 

Per Einar Ness med stripespreiar på Sande i Sunnfjord, Vestland, 22. april. (Foto: Arve Arstein)

Vestlandet: Lovande sesong i emning

Etter ein svært våt vinter har april og mai komme med godt vêr for bøndene som skal ha ut husdyrgjødsel og lage attlegg. Stadig fleire vel å spreie husdyrgjødsla med stripespreiar og slepeslange, og tilbakemeldingane er gode.

− Eg skulle ha investert i dette utstyret tidlegare, sa ein svært fornøgd mjølkeprodusent i Sunnfjord nettopp. Stripespreiing av husdyrgjødsel fører til mindre tap av nitrogen til luft, og den velkjende gyllelukta vert ikkje som før.

Kulden har sett ein dempar på hagebruket. Utviklinga i eple og pære starta tidleg, men blomstringa vert truleg til normal tid. Bier jobbar dårleg under låg temperatur, så pollinering i plomme og morell går tregt. Ein bør også hatt ein viss temperatur etter pollinering for å sikre befruktning.

Første felta med jordbær i tunnel har starta blomstringa. Dette er ein svært kunnskapskrevjande produksjon med høge kostnader. Motivet for dyrkaren er hausteklare bær tidleg i juni og gode prisar.

Arve Arstein, NLR Vest

Nordland: Hvitt, vått, grått og kjølig

Våren har så vidt begynt å vise seg enkelte steder, men denne våren kommer de lokale variasjonene i klima godt fram. Det første kornet har alt kommet i jorden, og noen har så smått begynt med pløying og møkkjøring, mens andre fortsatt er travelt opptatt med snøbrøyting.

 

Noen solgløtt har vi fått innimellom, men det er fortsatt kaldt og lite vekst. Siste ukas regnvær har satt en liten stopp i arbeidet for mange, men det trøstes med at gradene likevel kryper oppover gradestokken og det blir sakte varmere.

Ida Schjerven Kvestad, NLR Nord Norge

 

Trøndelag: Sein og fuktig vår

Etter ei tidlig påske, som mange sier gir tidlig vår, har det ikke skjedd mye i Trøndelag. Været er surt og kaldt, med nattekulde i store deler av regionen. Det har vært 3-5 grader på dagtid og regn i store deler av perioden etter påske. Jorda er fuktig og kald.

 

Noen har sådd en del korn på lett jord og høstpløyd areal, men det meste av jorda ligger uten at det er gjort mye vårarbeid. I en slik situasjon med sein vår og utålmodige bønder, er det svært viktig å ikke starte for tidlig. Er jorda laglig for kjøring med traktor og utstyr? Det enkleste og beste hjelpemidlet for å se på dette er en spade. Ta med deg spaden ut på jorda og grav deg ned 20 cm. Snu jordklumpen, og se om jorda smuldrer (jorda er løs) når du klemmer på klumpen. Dersom jorda former seg til en ball når du klemmer på klumpen er jorda for blaut for jordarbeiding. Pass på å ha godt hjulutstyr og lavt lufttrykk, og tenk på jordstruktur og husdyra vi har i jordprofilet vårt, før du kjører utpå jorda di i vår. God våronn!

Anders Eggen, NLR Trøndelag

 

Rogaland og Agder: Tidleg, men kjøleg vår

I vårt område ha det vore ein mild og nedbørsrik vinter. Det har lenge vore høg fuktighet i jorda, noko som har gjort det utfordrande å  få ut husdyrgjødsla tidleg nok. Men den milde vinteren førte til lite overvintringsproblem for graset, og enga kom tidleg i gang. April og starten av mai  har vore kjølig og dermed ser det ut til å bli god busking og tett med gras. Utsiktene for avlinga på førsteslåtten ser veldig bra ut.

 

Kornet har starta spira, og det meldast om auka areal med korn på Jæren. Potetsetjinga er godt i gang, og vil nok vera ferdig dei næraste dagane. Grønsakene kunne nok tenkt seg noko varmare vær, men det meldast om at det er starta hausting av salat og reddik under duk. Det positive med det kjølige veret, er at det oftast fører til auka kvalitet på grønsakene, men det blir ikkje tidleg hausting.  På dei lette jordartane er det starta vatning enkelte plasser.

Harald Hetland, NLR Rogaland

 

Østlandet: Rekordtidlig våronn etterfulgt av kjølig vær

Den varme perioden har satt sine spor på Østlandet. Bøndene melder om rekordtidlig våronn, og for noen områder er det snakk om to måneder tidligere enn fjoråret. Etter den varme perioden fra midten av april til 25. april, har temperaturen sunket.

 

Middeltemperaturen har i mange områder sunket fra 10-12 °C til 5-6 °C. Med kjølig vær skjer ting saktere. Samtidig som det tidligst sådde kornet stikker opp av bakken, ser det ut til at det som ble sådd i slutten av den varmeste periode får noe lenger oppspiringstid.

 

Men til tross for treg spiring og vekst, er det gode buskingsforhold for graset, høstkornet og det tidligst sådde vårkornet. Dette gir et godt utgangspunkt for frodig plantedekke utover i sesongen.

Petter Fredriksen, NLR Innlandet

 

 

Les også:

Veksttorget: - Ei velsigna våronn i sør

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.