Veksttorget uke 25: Rask utvikling

18.06.2020 (Oppdatert: 01.07.2020)

Varme i hele landet gir full fart i vekst og utvikling i åker og eng. Det kan være krevende å henge med på vanning, plantevern, gjødsling og høsting. Poteter, grønnsaker og bær er i rute.

GOD FORTØRK: Stadig flere er i gang med førsteslåtten i Trøndelag, som her på Agdenes, 13. juni. (Foto: Marie Skogrand, NLR Trøndelag)

Veksttorget 2020 er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Bondebladet. Hver uke veke rapporterer NLR-rådgivere om vær og vekst landet rundt i Bondebladet og på nlr.no.

Trøndelag: Hurtig vekst

Det varme været fortsetter i Trøndelag, og utviklinga i enga går raskt. I helga var førsteslåtten i full gang over store deler av fylket, i strålende sol og temperaturer godt over 25 grader. Forholdene for fortørk er upåklagelige, men avlingsmengdene er varierende. En del avventer nok slåtten for å prioritere økt mengde. 

I kornåkrene er det en formidabel vekst. Noen steder begynner det å bli utfordringer med tørke, men nattedogg gjør at problemene er mindre enn de ellers kunne vært. Det er også observert en del bladminerflue, men det er fortsatt litt tidlig til å sette inn tiltak. Bladlusa må også følges med argusøyne – her er det sprøyting etter skadeterskel som gjelder.

Grønnsaksprodusentene har endelig sett enden på våronna, og lagringsgrønnsakene er stort sett sådd. Fokuset nå er å sikre nok vann til plantene. Det er lite problem med insekter så langt. Trønderske tidliggrønnsaker kommer fortløpende ut til butikkene i disse dager. Hjertesalaten kom for omtrent to uker siden, og nå er også isbergsalat, hodekål, blomkål, reddik og knutekål på vei ut til forbruker.

Marie Skogrand, NLR Trøndelag

 

Vestlandet: God høytørk

Førsteslåtten har de fleste steder gitt gode grasavlinger. Med varmen og tørken den siste uka har også gras til høy kunnet tørkes ute på slåtteengene. Nå har sauene nok til hele vinteren, og kan fôres med en lukt av sommer. 

I Lærdal ble de første tidligpotetene av sortene Juno og Hassel tatt opp 15. juni. Disse har funnet veien til markedet, og flere tas opp på bestilling.

Frukt og bær vannes for fullt i varmen. Fruktkartene vokser, og vi begynner å få et bedre inntrykk av avlingspotensialet. Plommene er dessverre jevnt over skuffende, mens morellene er bedre enn ventet. Eple er svært varierende, men for pære ser det greit ut så lenge de henger på.

Kristin Nymoen Paulsen, NLR Vest

 

 

FLOTT ÅKER: God stemning i høsthveteåkeren til Thor Arne Bjerknes i Eidskog. En betydelig andel av høsthveten måtte harves opp igjen pga. dårlig overvintring, men det som klarte seg er frodig og virker lovende (Foto: Sølve Valheim Stiauren, NLR Øst).

Østlandet: Mye flott åker

Det ble satt flere tidlighetsrekorder i våronna, og flere var bekymret for kornet som brukte lang tid på å bryte jordskorpa, men det har stort sett gått bra og kornet har fått en god start. Det er mye flott kornåker i distriktet!

Bøndene er stort sett ferdig med ugrassprøyting og første delgjødsling. Nå vurderer de soppsprøyting og vekstregulering. Seksradsbygget er mer mottakelig for soppsykdommer enn toradsbygget, og konsekvensen av soppangrep er betydelig avlingsreduksjon. Likevel velger mange å satse på kun en soppsprøyting mot aksskyting i både to- og seksradsbygget grunnet lavt smittepress. Redusert jordarbeiding, dårlig vekstskifte (bygg etter bygg), kort åker, sortsvalg og lokale klimaforhold, vil imidlertid være med på å øke smittepresset. Flere kan klare seg med en soppsprøyting i år, men ved høyere smittepress kan man legge opp til en todelt soppbehandling.

Vekstforholdene har gitt flere åkere en naturlig stråkorting, og behovet for vekstregulering er varierende. Dersom åkeren er kort, og det er en stråsterk sort, kan man droppe eller redusere vekstregulering. På den tørkesterke siltjorda er det stort sett god vanntilgang, men på den tørkeutsatte sandjorda begynner det å bli tørt og flere er i gang med vanning der det er mulig. Dersom vi får passe med regn fremover ligger det an til å bli et veldig godt kornår.

Grovfôrprodusentene er stort sett ferdige med førsteslåtten, og det meldes om bortimot normale avlinger. Pottisfolket i Solør-Odal melder om god oppspiring. Varmen ser ut til å ha satt fart på veksten, men også insektene. Gå en tur ut i åkeren for å vurdere skadeterskel for teger og sikader.

Sølve Valheim Stiauren, NLR Øst.

 

EKTE KJÆRLEIK: Med hjarte for nypotet på Grøa i Sunndal, Møre og Romsdal. (Foto: Hilde Hegnes, Landbruk Nordvest) 

Møre og Romsdal: Knallvêr

Timotei i skyting og steikande sol dag etter dag er ein god kombinasjon for grovfôrbonden. Det er stor aktivitet på slåtteteigane i heile fylket. Somme er allereie ferdige med fyrsteslåtten, og har kome i gang med gjødselspreiing for gjenveksten. Men i høgareliggande område, og område med forsenka tilvekst etter vårbeiting av dei store hjorteflokkane vi ser overalt i fylket, er det enno for tidleg å starte slåtten. Sol og varme har ført til at det på skarpare jordartar og grunn jord er tørkeskadar i enga. Mange kunne nok tenke seg ei rotbløyte. Avlingane varierer mykje, men totalt sett blir det vel ei brukbar avling på fyrsteslåtten

I Sunndal er no dei første nypotetene komne opp av jorda, med god kvalitet og jamn størrelse. På «grønsakøya» Smøla driv dei no med utplanting av kålrot. Gulrota er komen greitt i gang. Dei gule limfellene for insekt kjem no etterkvart på plass i desse åkrane.

Utviklinga i bæråkrane gjekk veldig tregt i vår og var i slutten av mai seinare enn normalt. I varmen har utviklinga vore eksplosiv. Blomstringa i jordbær har vore svært kort og er snart over, sjølv på seine stader. Bringebær på friland er litt seinare, men den kjem også veldig fort.

Vatning er det viktigaste i alle kulturar. Dei fleste bærdyrkarar har bra kapasitet på vatningsanlegga sine og har dette under kontroll.

Jon Geirmund Lied, Landbruk Nordvest

 

 

RASK VEKST: Brukbar overvintring, tross lang vinter, for andreårseng med kløver, 400 moh., i Grane kommune, Nordland (Foto: Einar Båfjelldal, NLR Nord Norge)

Nordland: Latter, sol og slått

Finværet har satt fart på ting, og langs kysten vokser graset i rekordfart. Sør i fylket har timoteien begynt å skyte, og slåtten er alt i gang hos flere. Lenger nord henger det litt etter, men det gror så fort at flere sliter med å rekke og kjøre ut husdyrgjødsel før de må begynne å slå. Dette hadde vi ikke trodd for to uker siden!

Innover i landet er det større variasjoner. På de tidligste plassene er graset i god utvikling, og slåtten nærmer seg. På de seneste plassene ligger snøen fortsatt. Det langvarige snødekket på de seneste plassene har gjort det svært gunstig for utvikling av overvintringssopp som har ført til store skader på første års eng.

Felles for alle er at det fine været fortsetter, og det blir spennende å se hvordan det står til neste uke!

Ida Schjerven Kvestad, NLR Nordland

 

KOMMER SEINT, MEN GODT: Jordbær klar til radrens, Tromsø. (Foto: Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord Norge)

Fjellregionen: Eksplosjon i fjellet, i år også

Graset på fjellet veks i full fart. Snøen er borte, og sommaren på full frammarsj. I varmen eksploderte det! Beitegraset i fjellet rundt stølsvollane er i ferd med å vekse frå oss. Enga heime på garden, som me trudde utvikla seg seint i høve til slåttetidspunkt, er plutseleg i full skyting. Det varme været gjer at  energiinnhaldet i graset heime på garden stuper, og slåttonna kjem raskare enn fyrst planlagt. Samstundes er det våronn på stølen, og beiteslepp i fjellet. «Alt» skjer på likt i år også. Det er lett at det kokar i topplokket. Kanskje beste tiltaket er å ta ein fem minutt å sørge for litt is i magen? Stopp opp nokre minutt, legg beina på borde, nyt isen og tenk gjennom prioritering av arbeidsoppgåvene!

 

Etter rekordavlingar i fjor og mykje overvintringskader er enga til fyrsteslåtten skuffande tynn. Mange stader jobbar bøndene godt med ompløying av enga grunna isbrann, mens andre stader burde den vore fornya eller reparert. Kor godt har du lukkast med fornyinga av enga?

 

Ein kald vår med grunnlag for god busking har ikkje vore nok til å kompensere for overvintringsskadane i enga. Når også forsommertørken i dalbygdene bankar på døra, er det godt for sjela viss ein har att litt fôr i frå i fjor. 

 

Er du ferdig med isen og har frigjort tankane og prioritert oppgåvene? Kanskje det er tida for å setje seg nye mål? Kva har du vore flink til i vår? Kva har du lukkast med så langt i sesongen?

 

Set deg ned att eit par minutt, diskuter gjerne med din betre halvdel, og skriv ned tre ting som de føler de lukkast med som bønder så langt i år. Skriv også ned tre ting som de ynskjer å bli betre på!  Kanskje dette kan lette prioriteringane framover? Kan det frigjere «harddisken» i hovudet til dei viktige arbeidsoppgåvene i dag og framover?

 

Lukke til vidare i vekstsesongen!

Aslak Botten, NLR Østafjells

 

 

Røde, «søde» og kjempegode – norske bær er tingen. (Foto: Nina Ryen, NLR Agder)

 

Rogaland og Agder: Sommervarme og jordbær – en uslåelig kombinasjon

Bøndene høster fortsatt en del gras og forholdene er ypperlige. Sol og høye temperaturer gir god fortørk, og mange tørker graset til høy. Den nysådde enga kommer fint, men det er alltid en del ugras som må sprøytes bort. Fôrmaisen nyter også godt av varmen og vokser godt selv om den fikk en treg start.

 

Det bugner av deilige nypoteter i Agder, og bøndene høster store avlinger tross noe frostskader tidligere i vår. Bøndene har allerede høstet tidlige jordbærsorter i ca. tre uker, men hovedsesongen starter nå, og det vil bugne av store, søte jordbær i butikken.

 

Bringebæra venter vi rett rundt Sankt Hans.

Josefa Andreassen Torp, NLR Agder

 

 

Troms og Finnmark: Sommeren er her

Vi føler at sommeren er kommet, men våronna er fremdeles i full gang mange steder. Bøndene pløyer, kjører ut husdyrgjødsel og mineralgjødsel. Sau og lam skysses i utmarka, der saftig beitegras venter. Som alltid er det stor variasjon, fra lengst øst i Finnmark, til lengst sør i Troms, hvor det nærmer seg slått.

 

Det meste av snøen i lavlandet er borte, men det er fremdeles vått enkelte steder. Her er veksten ikke kommet helt i gang. Der veksten er kommet i gang, er også høymola i ferd med å strekke seg.

 

Poteten er stort sett kommet i jorda, unntatt på de seineste stedene. Gulrota har spirt, og snart må ugraskampen igangsettes. Kålflua er kommet, så grønnsaksdyrkerne må passe på. Rabarbraen strekker seg, bringebær og jordbær har irrgrønne blad. Rogna står snart i blomst, og molteblomstene lyser hvitt i marka.

Ingvild Lauvland Høie og Ellen Reiersen, NLR Nord Norge

 

Les også:

 

Veksttorget uke 26: Følg med på skadegjørerne!

 

Veksttorget uke 25: Rask utvikling

 

Veksttorget uke 24: Sol, sommar og slåttever

 

Veksttorget uke 23: Lovende start på juni

 

Veksttorget uke 22: Forsinket, men god vekst

 

Veksttorget uke 21: Etterlengtet varme

 

Veksttorget uke 20: Vinter i mai

 

Veksttorget uke 19: Våren lar vente på seg i nord

 

Veksttorget uke 18: - Ei velsigna våronn i sørFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.