Veksttorget uke 27: Store forskjeller fra sør til nord

02.07.2020 (Oppdatert: 09.07.2020)

Mens bønder i de tidligste områdene av landet høster poteter, bær og grønnsaker - og er klar, eller kanskje allerede ferdig, med andreslåtten - er det fortsatt våronn i Finnmark. Overvintrings- og flomskader har ført til at flere har måttet pløye opp store arealer.

SOMMER: Slåtten er i gang i Sør-Troms. (Foto: Ingrid Myrstad, NLR Nord-Norge)

Troms og Finnmark: Store forskjeller fra sør til nord

De tidligste stedene i Sør-Troms er bøndene i gang med slåtten, mens lenger nord holder mange fortsatt på med våronna. Det er minst 2-3 uker før de fleste som kjører to slåtter er i gang der.

I Finnmark har det vært mye overvintrings- og flomskader, og flere har måttet pløye opp store arealer. Vi hører at det kan være vanskelig å få tak i nok såfrø. Gi tidlig beskjed til kommunen om du mistenker avlingsskade.

Det har vært tørt i hele regionen, men det har kommet tilstrekkelig med nedbør i Finnmark og deler av Troms den siste uka, til at tørkefaren bør være avverget for nå.

Kålmøll, kålflue og løkflue er på ivrig jakt etter grønnsaker å spise.

Anne Kristiansen, NLR Nord-Norge

 

 

VINTERSKADE: I Finnmark har det vært mye overvintrings- og flomskader, og flere har måttet pløye opp store arealer. Snømugg danner et papiraktig teppe som kveler graset. (Foto: Anne Kristiansen, NLR Nord-Norge)

 

Nordland: Tørkestress gir lite grovfôr

Endelig regn! Og sauene på Ramstad gomler endelig fjellgras og urter.

Mye tørkestress har gitt lite bladmasse i grasavlinga. Andre igjen har fått overvintringssopp. Områder lengst øst er akkurat kommet i gang med våronna. På ytre Helgeland ble førsteslåtten unnagjort i rekordfart, men med små avlinger. Slåtten i Vesterålen er i full gang, og noen er ferdige. Vår anbefaling er å høste nå og gjødsle godt, så forventer vi at andreslåtten blir bedre. Værmeldinga de neste ti dager viser lavere temperaturer, noe som lover godt for en roligere grasvekst og mer avling i andreslåtten.

Vi anbefaler de med liten førsteslått å gjøre avtaler om kjøp av fôr allerede nå. Enkelte bruk melder om resultat etter førsteslått på 10-20 prosent av et normalår.

Både kålmøll og kålflue er på vingene, og vi kan regne med at gulrotflua dukker opp. Løkflue-egg er også observert. I Brønnøysund er jordbærene modne. Lengst nord i Nordland venter vi dem ca. uke 33.   

Ellen Marie Winther, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Ønske om mer trøndervær

Temperaturen har sunket betraktelig de siste dagene, og vi har fått en mer variabel værtype. 10-15 mm regn var godt for folk, dyr og planter, men det er langt fra nok til å dekke underskuddet etter hetebølgen i juni. Langtidsvarselet melder usikre mengder nedbør.

For mange kornbønder kom det lille regnet i seneste laget, og vi kan allerede antyde at det ikke blir noen rekordavlinger i år. Mange grasprodusenter er nå spente på hvordan andreslåtten blir, og om det er mulig å få til en tredje slått på lavlandet. Alt avhenger av at vi får nok tilgang på fukt i tiden framover.

Trønderske poteter, grønnsaker og bær har kommet til butikkene, tross en mer krevende vekstperiode enn vi setter pris på. Kvaliteten er jevnt over god, men noen humper i veien har det vært. Det beste forbrukerne kan gjøre nå er å fråtse i fantastiske, norskproduserte grønt-, kjøtt- og meieriprodukter!

Tonje Aspeslåen, NLR Trøndelag

Fjellregionen: Endelig regn!

Etter en vår med mye varme og lite nedbør har det endelig kommet regn. Ved Trysil og Drevsjø målestasjoner kom det litt mindre regn enn i 2018 i perioden fra april til midten av juni i år. Gjennomsnittstemperaturen for mai har heldigvis vært lavere enn i 2018. Det varme været har gjort at jordtemperaturen har blitt høy, noe som har gitt gode vekstvilkår for kløveren i vår.

Flere melder om overvintringsskader på enga. Noen har sådd på nytt, andre steder er det flekker med utgang, varierende utvikling, høyde og stråtykkelse på graset i enga.

Mange av bøndene i Trysil ble ferdig med førsteslåtten før regnet kom denne uka. I Engerdal er også flere av bøndene i gang med slåtten nå. Det meldes om betydelig færre rundballer i år enn i fjor, men god fortørk har gitt mer gras i hver bunt i år slik at hver rundball blir drygere. Med en god andreslått kan det fremdeles bli bra avlinger i år.  

Ellers sitter høymola løst for tida, og kan lett dras opp med hele rota nå.

Linda Rønning, NLR Innlandet

 

 

FØLG MED: – For å få god kvalitet på andreslåtten bør det ikke være særlig mer enn 500 døgngrader mellom første- og andreslåtten, sier grovfôrrådgiver Stein Jørgensen i NLR Innlandet. (Foto: Morten Berntsen Livenengen, NLR Innlandet)

Østlandet: Sjekk varmesummen før andreslått

For å høste god kvalitet på andreslåtten, må varmesummen sjekkes jevnlig. I de tidligste områdene starter høstinga neste uke.

– Det har vært høye temperaturer, og utviklinga har gått raskt. Det betyr at det vil være riktig tid for andreslått i de tidligste delene av vårt område innen kort tid, sier Stein Jørgensen, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet. Han har sett på statistikken fra klimastasjonene i de tidligste områdene.

– For at man skal høste god kvalitet på andreslåtten, det vil si over 0,90 FEm per kilo tørrstoff, i timoteibasert eng, bør det ikke være noe særlig over 500 døgngrader mellom første- og andreslåtten, sier grovfôrrådgiveren. 0,90 FEm tilsvarer 6,37 MJ per kilo tørrstoff.

Jørgensen råder alle grovfôrprodusenter til å følge med i egen eng og på sin nærmeste klimastasjon.

– Antall skudd per kvadratmeter i ei timoteibasert eng er et dårlig mål for når man skal ta andreslåtten. Med normal tid for første slått produseres mindre aksbærende strå og mer bladmasse på denne tida av vekstsesongen. Derfor er det bedre å bruke graddager som førende mål for når man skal høste, sier Jørgensen.

Morten Berntsen Livenengen, NLR Innlandet

 

Rogaland og Agder: Kjærkome regn

Kornet har skote på Jæren. Det er lite sopp og mange jamne og fine åkrar å sjå. Sprøyting mot tørròte i potet har starta og går sin gang. Det er teke opp mykje av dei tidlege potetsortane - med god kvalitet og gode avlingar.

Hausting av gulrot er i gang. Også i grønsakene gjer regnet godt. Det er god tilgang på kålvekstar, reddik og salatvekstar.

Etter første slått var det svært tørt mange stader, og regnet har vore kjærkome for gjenveksten. Mange har nytta gjenveksten etter slått til kjemisk tyning av problemugras i eng. Hjå dei som hadde tidleg første slått av gras, er andre slått enten ferdig eller klar til start. Der beitene er overvaksne, har beitepussing gitt grunnlag for ny frisk i grasveksten på beitene.

Det er framleis mykje snø i høgfjellet sjølv om snøsmeltinga har gått fort i varmen den siste tida. Mange stader er sauer sende til fjells ei til to veker seinare enn vanleg. Det er store mogelegheiter for gode fjellbeite etter kvart som snøen smelter.

Ane Harestad, NLR Rogaland

TØRT: Både åker og eng trenger mer regn i Sparbu, Steinkjer i Trøndelag. (Foto: Tonje Aspeslåen, NLR Trøndelag)

 

KOMMER: Rotutvikling på kepaløk, Frosta i Trøndelag. (Foto: Tonje Aspeslåen, NLR Trøndelag)

 

GODE VEKSTVILKÅR: Stor og fin kløver i Engerdal, Innlandet. (Foto: Linda Rønning, NLR Innlandet)

 

 

Veksttorget 2020 er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Bondebladet. Hver uke rapporterer NLR-rådgivere om vær og vekst landet rundt i Bondebladet og på nlr.no.

 

 

Les også:

 

Veksttorget uke 26: Følg med på skadegjørerne!

 

Veksttorget uke 25: Rask utvikling

 

Veksttorget uke 24: Sol, sommar og slåttever

 

Veksttorget uke 23: Lovende start på juni

 

Veksttorget uke 22: Forsinket, men god vekst

 

Veksttorget uke 21: Etterlengtet varme

 

Veksttorget uke 20: Vinter i mai

 

Veksttorget uke 19: Våren lar vente på seg i nord

 

Veksttorget uke 18: - Ei velsigna våronn i sørFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.