Fagdag om løk

20.01.2021 (Oppdatert: 20.01.2021)

Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Løkdyrkerforening inviterer alle løkdyrkere og andre interesserte til fagdag om løk 9. februar. Møtet blir på Teams.

Dagen starter med et foredrag om hvordan jordarbeiding påvirker jordhelsen. Deretter kommer foreløpige resultater fra forsøk med fangvekster til løk, begge ved rådgiver Kari Bysveen fra NLR Innlandet.

Det blir informasjon om arbeidet som gjøres i NLR i henhold til utfordringer med råte i enkelte distrikter høsten 2020 ved Lars-Arne Høgetveit fra NLR Viken, oversikt over plantevernmiddelsituasjonen i løk pr. dags dato ved Gerd Guren, NLR.

Annette Folkedal Schjøll fra NIBIO vil informere om skadedyrene trips og løkflue i løk, mens Marthe Persdatter Tangvik fra NIBIO tar for seg hvilke skader nematoder kan gi i løk og hvilke tiltak du som produsent kan sette inn.

Fagdagen avsluttes med en orientering fra markedet v/Morten N. Andersen (GPS) og to fra styringsgruppa for løk i GPS; Olav Brataas (Gartnerhallen) og Odd Hveem (Nordgrønt). Deretter informasjon om et aktuelt nytt løkprosjekt ved Kari Bysveen.

Etter fagdagen avholdes årsmøtet for medlemmer av Norsk Løkdyrkerforening, samt kåring av årets løkdyrker av rød og gul løk.

Se program og påmelding Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.