Fra 1. september er Tor Harald Staddeland (44) fra Lyngdal ansatt som forsøkstekniker i NLR Agder. Han har en master fra England i hagebruk og økonomi, og kommer nå fra jobben som rådgiver ved Naturmuseum og botanisk hage ved UiA, Kristiansand.

I mange år tidligere har han drevet hagesenter og driver med ammekyr (ca 30 kalvinger i året).

Nå er vi glade for å ha Tor Harald med på laget og han skal raskt i gang med jordprøvetaking og feltarbeid. I vinter blir det gjødslingsplanlegging og han skal også tilby medlemmer hjelp med søknader og dokumentasjon = papirarbeid som nå er digitalt (som RMP, PT o.l.).

Tor Harald tenker at i tider med dyrere mineralgjødsel, er det viktig å optimalisere gjødslinga og andre tiltak for å bedre økonomien i grovfôrproduksjonen.

Tor Harald Staddeland 02 09 2021 ibs