Det har igjen vært en dramatisk økning på gjødsel. Felleskjøpet Agri varsla mandag en økning der i praksis all gjødsla er satt opp til over 10 000 kr per tonn. Forhandlere for Agder har også varsla økning og den er allerede effektuert for noen av forhandlerne. Økningen er litt mindre i Agder, men den billigste fullgjødsla koster godt over 9000 kr. Økningen er størst på nitrogen, så derfor er 25-2-6 nå dyrere enn 18-3-15 per kg vare (men ikke per kg N). Det kan være lokale utsalg som har til gammel pris, og de som trenger vare bør eventuelt sjekke opp i dette. Flere melder om lite varelager, så dette potensialet er nok veldig begrenset. Ny vare betyr ny pris.

Det er hos noen av forhandlerne fortsatt russiske varer i handel, og dette har vært de rimeligste gjødselvarene. FKRA har varslet at det ikke blir handla mer russisk gjødsel pga krigen med Ukraina. Men det som er tatt inn til landet, må ut til den norske bonden.

Med utgangspunkt i priser i andre deler av landet er det ikke sikkert at pristoppen er nådd. Til tross for svært høye priser nå har det vært forsøk på hamstring enkelte steder. Det oppfordres til å ikke hamstre, for dersom det skjer kan det bli problemer med leveringa nå til våren til de som ennå ikke har fått gjødsel. En vil anbefale å sikre seg hele årets behov nå dersom dette ikke allerede er ordna.

Det ventes en kompensasjonsordning i samband med jordbruksavtalen vi håper dette kan bedre situasjonen.

Det er mange som ringer nå om hva en bør gjøre, og dere som trenger hjelp må ta kontakt med en rådgiver. Vi har også flere møter nå for å fokusere på den krevende situasjonen.