Tid: tirsdag 15. mars kl. 08.30-15.30
Sted: 2.etg. i Felleskjøpet, Kr.sand - Rigetjønnveien 20
Program: Fruktrådgiver Gaute Myhren fra NLR Viken står for det faglige innholdet i kurset. Anne Vintland er kursleder.

Kurskontingent: 500 kr (300 kr for deltaker nr 2 fra samme bruk)

Program inne kl. 08.30-12.30 inkl lunch:
* Planting
* Vanning , gjødsling
* Plantehelse, skadedyr , sykdommer
* Sortsvalg
* VIPS, varsling skurv
* Beskjæringsteori
* Beskjæringsdemo hos Kristen Steinsland - ta med uteklær.