I underkant av 80 deltakere var samlet på Teams til fagdagen og årsmøtet i Løkdyrkerforeningen.

Fagdagen

Torgeir Tajet, NLR Viken, startet dagen med et foredrag om valg og kombinasjoner av ugrasmidler i løk, og han hadde også et foredrag om gjødselplanlegging med tanke på de høye gjødselprisene. Mona Nordli, NLR, informerte om plantevernmiddelsituasjonen i løk.

Arne Gillund, NORGRO, tok for seg ulike faktorer som påvirker skallkvaliteten i løk og Gunnar Wærsted, LOG, fortalte om hvilke sorter som er tilgjengelige i 2022. Deltakerne fikk også en gjennomgang av agronomiske problemstillinger og muligheter for å sikre en god etablering av løkåkeren, ved Lars-Arne Høgetveit, NLR Viken. Annette Folkedal Schjøll, NIBIO, informerte om arbeidet som nå gjøres for å søke midler til et prosjekt på sykdommer og skadedyr i løk, og Pia Heltoft, NIBIO, redegjorde for det nystartede prosjektet «Mer norsk Løk». Til slutt tok GPS, ved Valborg Alhaug og Morten Andersen (mfl.) oss gjennom avlingsregistrering, lagertellinger, markeddsdekking samt pris og volumutvikling av norsk løk. og omsetning.

Årsmøte i Norsk Løkdyrkerforening

Etter fagdagen gjennomførte Norsk Løkdyrkerforening sitt årsmøte. Andreas Grorud (Vestfold) ble valgt til leder. Med seg i styret har han Asbjørn Stamrud Torp (Hedmark), Olav Galtvik (Trøndelag), Peder Roer (Østfold) og Morten Bilstad (Rogaland).

Norsk Løkdyrkerforening ble dannet i 2016 og har som formål å knytte løkprodusenter fra hele landet sammen i et sterkt faglig og sosialt nettverk. I fellesskap ønsker produsentene å arbeide målrettet for å øke markedets etterspørsel og preferanse for norsk løk samt å bidra til å utvikle en robust og lønnsom produksjon. NLF arbeider for økt erfaringsutveksling, åpenhet i produsentmiljøet og ønsker å være en organisasjon der medlemmene føler tilhørighet. Sekretariatsfunksjonen er lagt til Norsk Landbruksrådgiving.

Vinnere av løkkonkurransene i 2021

Alle medlemmene i Norsk Løkdyrkerforening var i 2021 invitert til en uhøytidelig konkurranse om høyeste utbytte på ett felt i de kvaliteter og løkstørrelser markedet etterspør. Morten Bilstad fra Rogaland fikk høyeste poengsum i gul løk og Berit Ullestad og Karl Emil Rosnæs fikk høyeste poengsum i rød løk. Vi gratulerer!