Mange storfeprodusenter står foran store investeringer når nye krav om sjukebinger (2024) og løsdrift (2034) innføres.

– Dette blir krevende for mange små og mellomstore melkeprodusenter. I enkelte områder har opptil 80 prosent av produsentene fortsatt båsfjøs, og mange signaliserer at det ikke er økonomi i deres produksjon til å gjøre nødvendige investeringer, sier Jon Fredrik Strandrud, fagkoordinator økonomi i Norsk Landbruksrådgiving, NLR.

Han oppfordrer alle som går og lurer på hva de skal gjøre for å møte de nye kravene om å delta på NLRs nettmøte 19. april, kl. 19.30.

Skjermbilde 2022 04 07 kl 13 40 33

Nettmøtet er gratis for alle og gir nyttig informasjon om hva du må tenke over og gjøre i en prosess med ombygging eller nybygging av fjøs.

Les mer om nettmøtet 19. april

Koble på rådgiver tidlig

– Det er viktig å koble på rådgiver så tidlig som mulig. Gjerne i god tid før du ønsker å tegne ei plantegning av ditt nye fjøs, sier Strandrud. Han forteller at mange har tatt en stor risiko i sine byggeprosjekter, både økonomisk, men ikke minst arbeidsmessig.

– Vi ønsker at man, selv med kravene som kommer, kan være lykkelig som liten framfor å bygge for stort og samtidig få med for mye risiko på kjøpet. Dette kommer vi til å si mer om i nettmøtet 19. april, sier Strandrud.

Konsekvenstrappa

Ting har en tendens til å balle på seg. Et nytt fjøs følges gjerne av en økning i produksjonen. Det igjen krever kanskje større gjødsellager, mer fôr som må dyrkes på arealer som kanskje ligger enda lenger fra fjøset.

– Vi kaller dette for konsekvenstrappa. Det er viktig å være klar over denne før du kommer for langt i prosjektet. Det handler om at bonden må ta kontroll over egen byggeprosess. Det kan rådgivere i NLR hjelpe deg med, sier Jan Arve Langørgen, som er teamleder landbruksbygg i NLR Trøndelag.

Han påpeker at god planlegging er mer enn halve jobben med å bygge et nytt fjøs. I nettmøtet 19. april forteller han om stegene i planlegginga av et nytt fjøs (eller ombygging), og hva du må tenke på når.

Skjermbilde 2022 04 07 kl 13 41 24

Les mer om nettmøtet 19. april

Hjemmeside hero bygg okonomi