Fordi sortane er nye i Noreg, er òg registreringane føretatt i relativt unge felt og i unge tre. For sorten Julka har me òg hatt relativt få tre å registrera i. Rettleiinga må derfor sjåast som eit resultat av det me veit til no, og med ei erkjenning av at det vil komma ny kunnskap etter som felta og trea blir eldre.