Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Tine har over 100 sertifiserte klimarådgivere som tilbyr klima førsteråd over hele landet. De siste årene har det vært mulig å søke refusjon for kostnader til klimarådgiving gjennom Regionalt miljøprogram (RMP).

Menon Economics, i samarbeid med NIBIO og Ruralis, evaluerer pilotperioden for tilskudd til klimarådgiving, på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Med utgangspunkt i evalueringsfunnene vil de gi en anbefaling om hvordan ordningen eventuelt kan forbedres.

For å sikre en grundig evaluering er det ønskelig med vurderinger fra målgruppen for ordningen, gårdbrukerne.

– Vi håper du har anledning til å svare på spørreundersøkelsen, uavhengig av om du har mottatt klimarådgivning eller ikke, sier Julie Wiik som er fagkoordinator klima i NLR.

Til spørreundersøkelsen >

Det tar rundt 10 minutter å fylle ut spørreundersøkelsen.