I dag produserer Mjøsanlegget Biogass biogjødsel stort sett basert på matavfall alene. Men vi ønsker å se på muligheten for å utvide produksjonen i samspill med jordbruket. Et slikt samarbeid kan gi mer fornybart drivstoff, bidra til å omfordele biologisk gjødseloverskudd til korn- og grønt produsenter og redusere kunstgjødselbehovet. Dette krever samarbeid og forankring i landbruket. Målet for Fagdagen er å knytte sammen aktører i markedet som håndterer biogjødsel for å dele erfaringer, men også møte nye og kjente innad i bransjen. Videre å diskutere med bønder som ønsker å motta biogjødsel fra Mjøsanlegget om hvordan vi kan utnytte gjødselressursen mer lokalt og nært.

Foredragsholdere/Innledere vil være representanter fra blant annet Norsk Landbruksrådgiving, Landbrukskontoret, Mattilsynet, Statsforvalteren, Mjøsanlegget samt gårdbrukere som bruker biogjødsel. Det blir god anledning til å stille spørsmål og diskutere. Midt i programmet blir det en pause med servering.

Skjermbilde1

Program

09.30 Kaffe - Mingling

10.00 Program starter

• Velkommen – Praktisk info. Rune Søderholm Mjøsanlegget

• Produksjon av biogass og biogjødsel. Tom Werven - Daglig leder Mjøsanlegget

• Jordbruket og biogass som klimaløsning. - Olve Sæhlie Bionova

• Forsøksresultater ved bruk av biogjødsel til korn og eng. - Franz Anders Bakken NLR

• Regelverk for bruk av biogjødsel i landbruket. Linnea Wang - Mattilsynet

11.30 Pause og enkel lunch.

• Aktuelle tilskuddsordninger og kommunale strategier - Landbrukskontorene.

• Lønnsomhetsvurderinger for bonden. Franz Anders Bakken NLR

• Transport av biogjødsel - erfaringer/utfordringer. - Kindlistuen & Dahl

• Praktiske erfaringer med biogjødsel. (Lokal gårdbruker)

• Veien videre for samarbeid mellom jordbruket og Mjøsanlegget - Tom Werven

14.00 Møtet avsluttes

Mjosanlrgget

For spørsmål om møtet, kontakt Rune Søderholm på Mjøsanlegget på telefon 913 45 300

eller e-post: rune.soederholm@mjosanlegget.no

>Mjøsanlegget.no