Program

10:00 – Velkommen og presentasjonsrunde

10:10-10:35 – Om sølvbunkeprosjektet v/Sven Emil Hinderaker (NIBIO)

10:35 Sølvbunke: Rune Granås fra NLR:

- Erfaringer med regulering av sølvbunke

- Metoder for mekanisk bekjemping

- Forebygging for å unngå etablering

11:30 Lunsj

12:15 Presisjonsjordbruk v/ Malin Larsen Græsdahl (NIBIO)

10 min Pause

12:55 Sirkulært jordbruk v/Vibeke Lind og Valborg Kvakkestad (NIBIO)

Presentasjon av forskingsprosjekt og diskusjon/samtale om barrierer og muligheter for mer sirkulært landbruk i Norge. Sirkulært jordbruk innebærer å bedre utnyttelses av ressursene og næringsstoffene som N og P, mindre bruk av eksterne innsatsfaktorer og å erstatte fossil energi med fornybar energi.

Ca. 14:30 Avslutning