Melkeprodusentene i Møre og Romsdal står fremfor en rekke nye krav til driftsbygningene de neste 13 årene.

Prosjektet ønsker å finne gunstige fjøsløsninger for bønder med båsfjøs som ønsker å bygge løsdriftsfjøs. Med dette prosjektet vil melkeprodusenter i Møre og Romsdal som ønsker omstilling grunnet nye krav til driftsbygning få nødvendig rådgiving.

Prosjektet er et samarbeid mellom Landbruk Nordvest og TINE og er finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Bønder som blir med i prosjektet får dekket 50% av rådgivning, begrenset til 10000 kroner.

Les mer om prosjektet og søk her

Bygg- og økonomirådgivere