Flatåsen Nordre AS har engasjert Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag (NLR-T) til å organisere søknader om bidrag til nydyrking. Målet er å nydyrke 105 dekar som er mer enn dobbelt så mye areal som bygges ut til boliger på Nordre Flatåsen. Flatåsen Nordre AS tilbyr et bidrag på 4000,- kroner per dekar.


KRITERIER FOR TILDELING

• Støtte gis til maks 15 dekar per prosjekt, selv om enkelte nydyrkingsprosjekt kan være større.

• Det kan ikke søkes på allerede gjennomførte eller igangsatte prosjekter.

• Det gis støtte til kun ett prosjekt per driftsenhet.

• Det kan bare søkes på nye prosjekt som er kommunalt godkjent for nydyrking i 2021 og 2022.

• Halvparten av støtten tildeles våren 2022, og resten tildeles våren 2023.

• Prosjektene må ferdigstilles innen utgangen av 2025


Utvelgelse blant prosjektene som tilfredsstiller kravene, foretas ved loddtrekning av Flatåsen Nordre AS. Flatåsen Nordre AS gjør ingen vurderinger av de aktuelle arealene det søkes for, utover at det er kommunalt godkjent.

Slik går du frem