Programmet gir faglig påfyll og særskilt orientering NLR omkring verdiprøving på korn og ny teknologi. Det gjennomføres 3 møter i Trøndelag.

12. desember Skjetlein grønt kompetansesenter, Auditoriet, kl. 19.00 – 21.30

13. desember Mære landbruksskole, Lesesalen, kl. 19.00 – 21.30

14. desember Teamsmøte kl. 19.00 – 21.00

Program

19.00-19.05 Velkommen
Leder i Midt Norsk kornutvalg og Trøndelag Bondelag v/ Gunnar Alstad,

19.05-19.45 Resultater verdiprøving korn
Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag v/ Harald Ferstad

19.45-19.55 Såkornsituasjonen
Felleskjøpet v/ Eva Pauline Hedegart

19.55-20.25 Hvordan utnytter vi ulike løsninger for presisjonslandbruk i kornproduksjon?
Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag v/ Truls Olve Terjesønn Hansen

Beinstrekk og kaffe med noe å bite i

20.40-21.00 Klimatiltak i kornproduksjonen
Trøndelag Bondelag v/ Gunnar Alstad, miljø- og bærekraftsutvalget i Norges Bondelag

21.00-21.15 Kornkvalitet
Felleskjøpet v/ Kjetil Randem

21.15-21.30 Regionalt miljøprogram – vannforvaltning og stimulans til framtidsretta kornproduksjon
Statsforvalteren i Trøndelag v/ Anders Mona

Vel hjem v/ leder Gunnar Alstad


På det digitale møtet den 14. desember justerer vi ned tidsbruken på de ulike temaene, slik at vi kommer innenfor en tidsramme på 2 timer, dvs 1900 – 2100.

Teamslenke til det digitale møtet legges ut på Trøndelag Bondelag sine hjemmesider Trøndelag - Norges Bondelag (bondelaget.no).

Ved spørsmål, ring Pål-Krister V. Langlid på tlf 90779184, eller Gunnar Alstad på tlf 97489360

Alternativt e-post til pal-krister.langlid@bondelaget.no