Konferansen startet fredag med et bredt og variert program. Fokus var på rammebetingelser som renteutfordringer, energiprisutvikling og økonomi i usikre tider.

Vi hadde også innlegg fra Statsråd Ola Borten Moe i Kunnskapsdepartementet, Vegard Vigdenes fra NBS og Petter Harald Kimo fra NB, før fredagen ble avrundet med middag og hyggelig sosialt samvær utover kvelden.

Lørdag ble en god dag med allsidig fagprogram i 3 parallelle sesjoner, hvor ulike temaer innen klima, hydroteknikk HMS, økonomi og regnskap, presisjon, grovfôr og korn ble belyst.

Totalt var 160 deltagere innom konferansen i løpet av de to dagene, og konferansen ble en bra arena for faglig påfyll og sosialt samvær mellom yrkeskollegaer.


Det er bare å plotte inn 26. og 27. januar i kalenderen for 2024, for da arrangeres neste års konferanse.

Her er noen glimt fra årets konferanse:

NLR Trondelagskonferansen3
Gunnar Aunsmo: Hvordan kan en arbeide systematisk med bedriftsledelse?
NLR Trondelagskonferansen4
Emil Bakkejord Vinne: Fornybar energi i kornproduksjon
NLR Trondelagskonferansen2
Sanna Krüger Persson: Presis gjødsling
NLR Trondelagskonferansen5
Harald M. Ferstad: Posisjonsbestemte jordprøver
Den store rivetesten v Atle Haugnes
Atle Haugnes presenterte resultatene fra Den store rivetesen.
NLR Trondelagskonferansen6
Inger Smågård: Bonden som bedriftsleder