«Planter og tradisjon» av botaniker Ove Arbo Høeg.

Denne klassikeren er i nytt opplag og den har vært etterlengta av mange.

Boka inneholder svært mange planter i Norge med lokale navn fra hele landet, og bruken av plantene i mange sammenhenger. Ove Arbo Høeg samla denne informasjonen gjennom femti år og første opplag kom i 1974. Kombinasjonen av plantekunnskap og folkeminnegransking gjør boka til et spesielt oppslagsverk. Den kan være nyttig for jord- og hagebrukere enten du er bonde eller har planter som fritidsaktivitet.

Nå trenger du ikke å lete på antikvariater lenger. Bestill den i din lokale bokhandel eller evt. på nett.

«Levende Matjord»

En bok om livet i jorda. “Matjord favner vidt og vedgår oss alle – så også denne boken”
Redaktører er Øystein Haugerud og Eirik Kolsrud.

Levende matjord er utgitt av Grønt Fagsenter Buskerud. Redaktørene av boken er Øystein Haugerud som er tidligere fylkesagronom i Oslo og Viken og Eirik Kolsrud som er daglig leder for Grønt fagsenter Buskerud. Boken er en artikkelsamling og kan leses som en sammenhengende framstilling eller hver enkelt artikkel for seg. Hver artikkel er et selvstendig bidrag fra den enkelte forfatter(e). Du vil derfor møte ulike forfatterstemmer, framstillinger og perspektiver. Til en viss grad har boken en tematisk oppbygging, men denne er ikke absolutt. "Vårt ønske er at denne boken skal gi deg som leser økt innsikt i hvor mangfoldig matjorda er og hvor grunnleggende den er for vår felles framtid med hensyn til matproduksjon, klima, miljø og biologisk mangfold. Vel så sterkt ønsker vi at denne innsikten tas med videre og preger hvordan vi ser på, vurderer og behandler matjorda"

Boken har seks kapitler:

  1. Landbruk, kretsløp og økonomi
  2. Jord - Et økosystem
  3. Livet i jorda
  4. Karbon og organisk materiale
  5. Tiltak for en levende matjord
  6. Bli kjent med jorda