I forbindelse med eierskifte av Moveien 18 på Nesna opphørte vår kontorleie der fra 7. oktober. Kontoret er flyttet til NLR Nord Norge sitt kontor i Mo i Rana med adresse Søderlundmyra 58 (3. etasje i de gamle Felleskjøplokalene i Vika).

Norsk Landbruksrådgiving har imidlertid fremdeles enda en viss lokal tilstedeværelse på Nesna, gjennom bruk av Nesna Innkjøpslag sitt møtelokale for lokal medlemsrådgiving, etter avtale mellom rådgiver og medlem i forkant.

Kontoret på Mo vil bare være delvis betjent, i og med at rådgiverne Gunnar J. Forbord (tidligere kontor Nesna) og Helge Hamre har rådgiveransvar også utenom Nord-Helgeland, og det anbefales derfor å avtale kontorbesøk/rådgiving med aktuell rådgiver i forkant.