Program:

Temaet for dagen blir oppstart, opparbeiding av senger og ugrasstrategi.

13:30 Vi møtast på Ivju gard, Ridalsvegen 15, 3579 Torpo.

Else Birgit Østro fortel om markedshagen sin.

14:30 Vi køyrer vidare til Ingunn Medgard i Ål, Øvre-Ålsvegen 259, 3570 Ål

15:00 Ingunn Medgard fortel om markedshagen sin. Hans Gaffke, rådgivar innan småskala grønnsaksdyrking, snakkar om viktige omsyn i oppstarten, om ugrasstrategi, og leier fagpraten. Føremålet med dagen er å utveksle erfaringar, og drøfte dagsaktuelle spørsmål som er nyttig for vekstsesongen.

16:30 Kaffe, kake og grønnsaksprat

Arrangementet er gratis. Påmelding innan 9. juni på e-post til: Marit.Torsrud.Nerol@aal.kommune.no


Kontaktpersonar:

Marit Torsrud Nerol, prosjektleiar «Grønnsaksproduksjon og anna dyrking i Fjellandbruket» Marit.Torsrud.Nerol@aal.kommune.no, 41512855

Hege Sundet, rådgivar innan plante- og jordkultur og økologi Norsk Landbruksrådgiving Østafjells

Hege.sundet@nlr.no, 95208633