Carbon Farming er en interregionalt EU prosjekt som involverer syv partnere fra Nederland, Belgia, Tyskland og NLR Østafjells fra Norge.

Les artikkelen fra Forbes Magazine To Reach Climate Neutrality, Europeans Are Going To Farm Carbon (forbes.com)


Prosjektet har et dobbelt mål; - å motvirke klimaendringene og bedre jordhelsa ved å ta i bruk karbonbindende dyrking- og beitemetoder på gårdsnivå. Tiltakene bidrar også til større biologisk mangfold. Gevinstene av å endre praksis er mange på sikt, men innebærer endringer for den enkelte bonde både med hensyn til risiko og kostnader. En viktig del av prosjektet har derfor vært å kartlegge hva som finnes av forretningsmodeller, som betaler bonden for karbonfangst. Det er kartlagt fire hovedtyper, og samlet inn gode eksempler fra hele verden. Eksemplene formidles til bønder, forbrukere, næringsliv og politikere. Målet er å få i gang flere initiativ og samarbeid som resulterer i at bonden får betalt for innsatsen eller for faktisk karbonbinding.

Fra Norge viser vi blant annet hvordan direkte omsetting av grasfôrakjøtt med målrettet beiting, allsidig vekstskifte og markedshage kan gi lønnsomhet for en liten økologisk familiegård. Tore Jardar Virgernes i Lågendalen i Vestfold er med i Interreg Carbon Farming filmen som har premiere i løpet av våren. Humus- og karbonbindingsprosjektet i Buskerud, og Horgen gård er andre eksempler på forretningsmodeller fra Norge.

Vi ser også på ulike sertifiseringsordninger for karbonbindende landbruk, for å få på plass systemer som både dokumenterer mer jordkarbon og muliggjør betalingsordninger.

Råd og formidling til bønder om hvordan gjøre agronomiske grep er også en viktig del av arbeidet.

Det er laget informasjonsark og artikler i prosjektet om metoder og muligheter som vil bli delt på hjemmesiden.

Partnermote IMG 20190403 130311
Her er vi samlet på partnermøte i Belgia 2019
Partnermote IMG 20190403 130929
Her er vi samlet på partnermøte i Belgia 2019
Carbon Farming RGB 02 A colour

Vil du abonnere på Interreg Carbon Farming sitt nyhetsbrev?

Meld deg på her: