NLR ønsker å gi deg økt kunnskap om egen avling på skiftenivå!

Vi kan hjelpe ved å komme og veie rundball og ta ut prøve til å finne tørrstoff!
Bedre avlingsoversikt gir mer riktig og balansert gjødsling, bedre lageroversikt og dermed enklere og riktigere fôrplanlegging i framtida.

Det er lurt å notere seg hvor mange rundballer hvert skifte gir. Å ha oversikt på hvor mye fôr du har tilgjengelig er generelt viktig, med økte kostnader er det enda viktigere med et godt overblikk. En rundball er ikke en rundball, selv ikke fra det samme jordet som i fjor. På år med god tørke kan det være færre baller, men det det kan og være mer fôr og fôrenheter i ballen.

NLR Østafjells har i år et prosjekt for Telemark som går på nettopp dette med å vite hva jordet gir, hvilken avlingsmengde har du, og gjødsler du riktig for den? Målet for prosjektet er å gi deg økt kunnskap om egen avling på skiftenivå.

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har tilgjengelig vekt på henger og reiser rundt for å veie rundballer og ta ut fôrprøver* på skiftenivå. Dette betyr at du kan bli mer nøyaktig med å vite hva de ulike skiftene gir hver for seg, ikke bare samlet. Veiing av rundballer vil skjer etter sesongen 2023 er ferdig, utover høsten/ vinteren.

*fôrprøvene tas i utgangspunktet ut til tørrstoffanalyse på en av våre kontorer. Prøvene kan sendes til Eurofins for analyse i tillegg, denne analysekostnaden må du eventuelt dekke selv.

Foreløpig datoer det er satt opp utkjøring er:

Nissedal - 20.september

Drangedal - 1.november

Dette får du som deltaker i prosjektet:

  • Avlingsregistrering på 3 skifter
  • Veiing av 3-4 rundballer per skifte og slått
  • Uttak av fôrprøve/tørrstoffvurdering, per skifte og per slått (totalt 6-9 stk, avhengig av 2 eller 3 slåtter)

I tillegg registreres hvilken rundballepresse som er brukt, diameter på ballene, fastkammer/ variabelt kammer og antall rundballer totalt og pr slått. Bestemmelse av tørrstoffprosent blir utført av NLR om ikke annen analyse er avtalt.

Påmelding er fortløpende.

Det er begrenset med plasser, ønsker du å være med i høst, husk å melde deg på allerede nå.

Vi håper dette kan inspirere deg til å lære mer om egen planteproduksjon!

Meld deg på her

Ta kontakt om du har spørsmål.