HMS-arbeid skal sikre godt arbeidsmiljø, øke sikkerheten i arbeidet, forebygge helseskader og verne miljøet mot forurensing. Lederen har ansvaret for at virksomheten utfører internkontroll. At noen følger opp, også når noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis.

HMS dreier seg om så mangt. I kurset går vi gjennom både motivasjon, helse og velferd, lovverk og ikke minst hvilke krav det er til HMS-dokumentasjon på gården. HMS er en viktig del av beredskapsarbeidet og også en stor del av arbeidsgiveransvaret.

Kurset omhandler viktige temaer i landbruket som:

Gjennomføring

Kurset HMS i landbruket gjennomføres digitalt på Teams, med en avsluttende ettertest samme dag. Kurset er dermed effektivt og gjennomførbart.Fullført kurs gir kompetansebevis. Gjennom e-læringen får du også et verktøy for å lage din egen beredskapsplakat tilpasset din gård!