Her er våre råd for videre gjødsling:

 • I utgongspunktet: følg gjødselplanen
 • Treng du fôr bør du framleis gjødsle fullt
 • Hugs at svak gjødsling kan redusere kulturgraset si konkurranseevne og gi lettare rom for ugras.

 • Dersom du vil redusere gjødsling:
  • Prioriter full gjødsling til ny eng og eng som har gitt god avling i 1. slåtten. Reduser heller på gammel eng og eng som gav dårlig avling
  • Ein reduksjon på 5 kg gjødsel/daa vil gje liten effekt på avling, men kan gi redusert proteininnhald i graset. Dersom du reduserer 5 kg på 120 daa, vil du spare ein sekk med gjødsel.
  • Det er meir varme i jorda nå enn i vår. Det gir meir mineralisering i jorda nå. Derfor vil redusert gjødsling gi mindre utslag på jord med høgt organisk innhald enn på jord med lågt organisk innhald.
  • Redusert gjødsling etter 2. slått har mindre avlingsmessige konsekvensar enn redusert gjødsling etter 1. slått.