NLR Økologisk

(Oppdatert: 08.01.2021)

Rådgiving innenfor økologisk landbruk

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har rådgivingstilbud for gårdbrukere over hele landet, før, under og etter omlegging til økologisk drift. 

Se rådgivingstilbud  

 

Medlemskap

Medlemmer i NLR har tilgang på solid fagkunnskap om økologisk landbruk. Våre rådgivere holder seg oppdatert innen plantedyrking, husdyrhold, økonomi og regelverk. Vi kan også bidra med driftsplanlegging, bygningsrådgiving, gjødslingsplan, økonomivurdering, HMS m.m. Å være en del av et faglig og sosialt nettverk er av stor verdi for de fleste gårdbrukere!

Kontakt din region for mer informasjon

 

Fagstoff

Fagstoff om økologisk produksjon av grønnsaker og poteter

Fagartikler om økologisk produksjon på nlr.no

Tips! Bruk søkefunksjonen dersom du er interessert i et spesielt tema.

Fagbladet Økologisk landbruk er NLRs eget fagblad for økologisk landbruk. Det kommer ut fire ganger per år med mye relevant fagstoff for deg som driver økologisk.

Agropub - Nettsted for økologisk landbruk i regi av Norsøk

 

Lenker 

Debio - Kontroll- og godkjenningsorgan for økologisk produksjon

Mattilsynet - Tilsynsmyndighet for økologisk produksjon

Landbruks- og matdepartementet (LMD) - Regjeringens temaside for økologisk matproduksjon

Landbruksdirektoratet - Utfører direktoratsoppgaver for LMD, og har en sentral rolle i utviklingen av økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukter

Matmerk - Stiftelse med ansvar for merkeordninger for mat

okologisk.no - Alt om økologisk mat på ett sted

NIBIO - Nasjonalt forskningsinstitutt

Økologisk Norge ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.  

Ren Mat - Magasin for økologi, mat og miljø

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.