Årsmøtet

27.04.2010 (Oppdatert: 03.04.2017)

Årsmøtet er det høyeste organet i Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivingsenhetene kan sende et antall stemmeberettigede delegater i forhold til sitt medlemstall.

Årsmøtet godkjenner årsberetning og regnskap, behandler innkomne saker, fastsetter kontingent og velger styre. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Her finner du protokoller fra årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving:

> Protokoll fra årsmøte 2016 (pdf)

> Protokoll ekstraordinært årsmøte 2015 (pdf)

> Protokoll fra årsmøtet 2015 (pdf)

> Protokoll fra årsmøtet 2014 (pdf)

> Protokoll fra årsmøtet 2013 (pdf)

> Protokoll fra årsmøtet 2012 (pdf) 

> Protokoll fra årsmøtet 2011 (pdf)

Les protokollen fra årsmøtet 2010 her (pdf)

Les protokollen fra årsmøtet 2009 her (pdf) 

Les protokollen fra årsmøtet 2008 her (pdf)