Norsk Landbruksrådgiving har ti nasjonale fagkoordinatorer innenfor fagområdene:

 • Grovfôr
 • Korn, oljevekster og frøavl
 • Poteter
 • Grønnsaker
 • Frukt og bær
 • Landbruksbygg
 • Maskinteknikk
 • Økologisk landbruk
 • Økonomi
 • HMS

Fagkoordinatorene skal:

 • Koordinere forsøksvirksomheten innen fagområdet
 • Etablere faglige nettverk mellom rådgiverne
 • Samordne utviklingen av rådgivingsverktøy og fagdatabaser
 • Koordinere samarbeid med NIBIO og andre samarbeidspartnere
 • Oppdatere og distribuere relevant fagstoff


For kontaktinformasjon til fagkoordinatorene, se Ansatte i NLR