Fagkoordinatorer

22.04.2009 (Oppdatert: 22.09.2016)

 

Norsk Landbruksrådgiving har sju nasjonale fagkoordinatorer innenfor fagområdene:

 • Grovfôr
 • Korn, oljevekster og frøavl
 • Poteter
 • Grønnsaker
 • Frukt og bær
 • Landbruksbygg
 • HMS

 

Fagkoordinatorene skal:

 • Koordinere forsøksvirksomheten innen fagområdet
 • Etablere faglige nettverk mellom rådgiverne
 • Samordne utviklingen av rådgivingsverktøy og fagdatabaser
 • Koordinere samarbeid med NIBIO og andre samarbeidspartnere
 • Oppdatere og distribuere relevant fagstoff

 

For kontaktinformasjon til fagkoordinatorene, se Ansatte