Grovfôrformidling

(Oppdatert: 10.07.2018)

(Foto: Josefa A. Torp, NLR Agder)

Langvarig tørke i flere landsdeler gir sterkt reduserte grovfôravlinger. Norsk Landbruksrådgiving får mange henvendelser fra medlemmer og andre.

Kornåkrene sliter også i det varme og tørre været, og det ligger an til veldig små kornavlinger. Det kan være aktuelt å høste korn som grønnfôr. Alle oppfordres om å ta vare på halmen.

Flere regionale enheter i Norsk Landbruksrådgiving formidler grovfôr og gir råd i den forbindelse. De kan bistå med rådgiving, grovfôranalyser, prisfastsetting, kontakt og kontrakt mellom produsenter og kjøpere av grovfôr. Her er en oversikt: 

Nettside

Kontaktpersoner

E-postadresse

Telefon

NLR Innlandet

Stein Jørgensen

Oddbjørn Kval-Engstad

sj@nlr.no

oke@nlr.no

991 60 503

995 46 503

NLR Øst

Østfold: Anders Gjerlaug

Romerike: Maren Holthe

anders.gjerlaug@nlr.no  

maren.holthe@nlr.no

481 63 092

986 45 734

NLR Viken

Julie Wiik

julie.wiik@nlr.no

975 38 082

NLR Østafjells

Sentralbordet

ostafjells@nlr.no

952 86 000

NLR Agder

Josefa Andreassen Torp

josefa.andreassen.torp@nlr.no

907 66 313

NLR Rogaland

Jæren: Kristian Selstø

Haugalandet: Harald Hetland 

kristian.selsto@nlr.no

harald.hetland@nlr.no

993 13 773

416 32 774

NLR Vest 

Ester Helland

ester.helland@nlr.no 

982 45 842

Landbruk Nordvest 

Nina Iren Ugelvik

Jon G. Lied

nina.iren.ugelvik@nlr.no

jon.geirmund.lied@nlr.no

416 78 758

414 48 779

NLR Trøndelag

 Torhild Svisdal Mjøen

torhild.mjoen@nlr.no

955 57 932

NLR Nord Norge

Torill Monsen-Abelseth

torill.monsen-abelseth@nlr.no

917 37 406

Det anbefales å ta analyser av fôr som skal omsettes. Noen setter som en forutsetning for at det foreligger analyse av grovfôret. Flere rådgivingsenheter bistår med prøvetaking, innsending av prøver for analyse og tolking av analyseresultatene (NLR Surfôrtolken).

> Kontakt din regionale rådgivingsenhet

Landbruk Nordvest laget i 2013 et regneark som grunnlag for prisfastsetting på rundballer.

> Priskalkulator



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.