Grovfôrformidling

(Oppdatert: 04.04.2018)

 

Flere rådgivingsenheter i Norsk Landbruksrådgiving formidler grovfôr og gir råd i den forbindelse. Her finner du oversikt: 

Nettside

Kontaktperson

E-postadresse

Telefon

NLR Innlandet

Stein Jørgensen

stein.jorgensen@nlr.no

991 60 503

NLR Agder

Josefa Andreassen Torp

josefa.andreassen.torp@nlr.no

907 66 313

NLR Rogaland

 

rogaland@nlr.no

909 73 052

NLR Øst
Anders Gjerlaug

anders.gjerlaug@nlr.no  

481 63 092

NLR Øst

Maren Holte

maren.holthe@nlr.no

986 45 734

NLR Nord Norge

Ingvild Lauvland Høie ingvild.lauvland.hoie@nlr.no

62 82 61 98

 

Det anbefales å ta analyser av fôr som skal omsettes. Noen setter som en forutsetning for at det foreligger analyse av grovfôret. Flere rådgivingsenheter bistår med prøvetaking, innsending av prøver for analyse og tolking av analyseresultatene (NLR Surfôrtolken).

> Kontakt din rådgivingsenhet

Landbruk Nordvest har et oppdatert regneark som gir grunnlag for prisfastsetting på rundballer.

> Priskalkulator