Grovfôrformidling

(Oppdatert: 17.10.2017)

 

Flere rådgivingsenheter i Norsk Landbruksrådgiving formidler grovfôr og gir råd i den forbindelse. Her finner du oversikt: 

Nettside

Kontaktperson

E-postadresse

Telefon

Haugaland landbruksrådgjeving

Harald Hetland

haugaland@nlr.no

416 32774

NLR Innlandet

Stein Jørgensen

stein.jorgensen@nlr.no

991 60 503

   

 

 

NLR Agder

Josefa Andreassen Torp

josefa.andreassen.torp@nlr.no

907 66 313

NLR Rogaland

Gunnar Vatne

rogaland@nlr.no

909 73 052

NLR Øst
Anders Gjerlaug

anders.gjerlaug@nlr.no  

481 63 092

NLR Øst

Maren Holte

maren.holthe@nlr.no

986 45 734

NLR Nordland

Ingvild Lauvland Høie ingvild.lauvland.hoie@nlr.no

62 82 61 98

 

Det anbefales å ta analyser av fôr som skal omsettes. Noen setter som en forutsetning for at det foreligger analyse av grovfôret. Flere rådgivingsenheter bistår med prøvetaking, innsending av prøver for analyse og tolking av analyseresultatene (NLR Surfôrtolken).

> Kontakt din rådgivingsenhet

Landbruk Nordvest har et oppdatert regneark som gir grunnlag for prisfastsetting på rundballer.

> Priskalkulator