Økologisk førsteråd

23.10.2011 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Jan Ferstad

 

Norsk Landbruksrådgiving står bak tilbudet som gis alle gårdbrukere uavhengig av medlemskap. Landbruksrådgiver kommer på gårdsbesøk og vurderer mulighetene for omlegging til økologisk drift med utgangspunkt i gårdens ressurser og gårdbrukernes mål. Det utarbeides en skriftlig tilbakemelding med dekningsbidragskalkyler.Tilbudet er gratis og uforpliktende.

> Les mer http://www.lr.no/oekologisk

> Oversikt over rådgivere innenfor økologisk landbruk(pdf)

> Kontakt din nærmeste rådgivingsenhet eller ring 476 30 073